Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

‘Politikk’ Archives

MEDIENE ER BLITT DEN STØRSTE TRUSSELEN MOT DEMOKRATIET

MEDIENE ER BLITT DEN STØRSTE  TRUSSELEN MOT DEMOKRATIET

  Det var med stolthet jeg begynte som journalist på slutten av 60-tallet. Jeg tilhørte den fjerde statsmakt, selve grunnpilaren i det norske demokratiet, der jeg og mine kolleger bidro til folkeopplysning og meningsmangfold. Det er trist, men i dag ser jeg tvert om [Read More]

VI HAR TAPT ALEPPO TIL ASSAD OG SHIA

VI HAR TAPT ALEPPO TIL ASSAD OG SHIA

Våre allierte sunni-terrorister på opprørssiden holdt lenge ut mot regjeringsstyrkene. Vi har stått last og brast med Saudi-Arabia i propagandakrigen, men har kommet sørgelig til kort hva angår amerikanske – og andre Saudi-allierte (oss inkludert) hva gjelder [Read More]

GI NORDSTRAND ALLE FLYKTNINGENE!

GI NORDSTRAND ALLE FLYKTNINGENE!

Det er en tendens til at de som har færrest flyktninger og immigranter i sitt nærområde, er de mest positive til økt innvandring – iallfall til andre områder enn deres eget. Når Oslo nå er «anmodet om» å ta i mot en ny kvote på 850 flyktninger/immigranter neste [Read More]

HØYRE, FRP OG FORSVARET

HØYRE, FRP OG FORSVARET

INNSPILLET FRA OSLO FRP ANGÅENDE STORTINGETS BEHANDLING AV LANGTIDSPLANEN FOR FORSVARET (LTP) er nylig oversendt partiets stortingsgruppe og sentralkomité. Innspillet, som ligger på hjemmesiden, er utmerket. Det absolutt viktigste punktet i dette forslaget er [Read More]

IKKE URIMELIG AV TRUMP

IKKE URIMELIG AV TRUMP

  Det er overhodet ikke urimelig av den republikanske presidentkandidaten Donald Trump å forlange at de europeiske NATO-landene betaler mer for sin egen og fellesskapets sikkerhet. NATO satte seg i 2014 som mål at medlemslandenes forsvarsbudsjetter skal utgjøre 2 [Read More]

AP, SP OG SV BURDE BETALT?

AP, SP OG SV BURDE BETALT?

Terrorangrepet 22. juli 2011 førte til rekordutbetalinger av voldsoffererstatninger. Over en halv milliard ble utbetalt til ofrene fra statskassen, men en fersk rapport viser at mange av dem som mottok erstatning fra 300.000 kroner og oppover syntes det var vanskelig å ta [Read More]

VÅRE FEMTEKOLONISTER ER I AKSJON IGJEN

VÅRE FEMTEKOLONISTER ER I AKSJON IGJEN

Det er en påfallende likhet mellom våre femtekolonister under den kalde krigen og dagens femtekolonister i asyl- og innvandringspolitikken. I hele etterkrigstiden stod Norge overfor trusselen om invasjon fra Sovjet, og hele tiden uten unntak gjorde våre hjemlige [Read More]

FORSVARSBUDSJETTET MÅ ØKES TIL 2 PROSENT AV BNP

FORSVARSBUDSJETTET MÅ ØKES TIL 2 PROSENT AV BNP

Norge – ved statsminister Erna Solberg – har forpliktet seg overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024. Det første politiske partiet som tok en ansvarlig avgjørelse i den forbindelse var [Read More]

IKKE FARLIGE EKSTREMISTER , BARE RADIKALISERT

IKKE FARLIGE EKSTREMISTER , BARE RADIKALISERT

Ingen som har et noenlunde bevisst forhold til språket, ordenes makt og medienes bevisste valg av begreper, kan ha unngått å registrere visse pussigheter. For eksempel at en etnisk norsk ungdom bare behøver å uttrykke skepsis mot den store innvandringen av muslimer til [Read More]

HVOR ER BONDEVIK?

HVOR ER BONDEVIK?

ALLAHU AKBAR – Gud er stor! ropte de muslimske ekstremistene da de begikk sine bestialske mord på uskyldige, formodentlig i hovedsak kristne, i Paris. Det går visst dårlig med Kjell Magne Bondeviks og hans statssubsidierte fredssenters «mægling mellom religionan» [Read More]

 Page 1 of 4  1  2  3  4 »

Latest Topics

TRUMP HAR BEGÅTT EN  MAJESTETSFORNÆRMELSE

TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

Alle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

Popular Topics

Insider

Archives