Et annerledes nettmagasin
Monday August 20th 2018

ENDELIG BLIR REGJERINGEN STILT TIL ANSVAR?

– Knut Storberget har ansvaret for å beskytte oss mot terror – og for at systemet fungerer når terroren først rammer oss. Kan han fortsette som justisminister etter det som skjedde 22. juli? spør VGs Hanne Skartveit i en kommentarartikkel 19. september, nesten to måneder etter terroren 22.7. Det er minst en måned for sent!

Hun fortsetter:

Hanne Skartveit kommenterer– Regjeringen har satt ned 22. juli-kommisjonen, som skal undersøke hvordan regjeringen og regjeringens apparat håndterte terroren. Det holder ikke. Uansett hvor dyktige folk regjeringen henter inn, er det nå regjeringen som har kontrollen når kommisjonen legger frem sin rapport – om regjeringens innsats.

Det er her pressen har en jobb å gjøre. Også når det er ubehagelig. Mange mener at tiden ikke er inne – at hensynet til dem som har det vondt, gjør at vi må være forsiktige. Vi må ta hensyn. Men vi må også gjøre jobben vår.

Videre skriver hun:

– Kanskje har våre utenlandske kolleger rett i sin kritikk. Men antagelig var den akutte sorgen en fase nasjonen måtte gjennom, sammen. Vi måtte prøve å fordøye det som hadde skjedd, ta det inn over oss, og forsøke å forstå det. Verden har beundret den norske måten å takle sjokket på. Men samtidig undret seg over at så mye av følelsene har vært på den myke og varme siden. For hvor var sinnet? Hvor var de kritiske spørsmålene?

Det er tid for sinne nå. For egen del er jeg rasende. Først og fremst på massemorderen. Men også på alt som ikke fungerte før og under terrorangrepet. Det er mulig politiet har rett i at det som ble gjort fra deres side, var bra, etter forholdene. Men jeg vil ha det dokumentert. Jeg vil vite alt om hva ulike aktører gjorde. Og fordi jeg vet at ethvert maktapparat slutter rekkene og beskytter seg selv i slike situasjoner, ser jeg at vi i pressen har en viktigere oppgave enn noen gang.

Vi må grave dypt for å finne ut av alt som skjedde. Både for å lære, og for at responsen blir bedre hvis terror rammer igjen. Men også for å plassere ansvar. Anders Behring Breivik alene har ansvaret for at så mange ble drept 22. juli. Spørsmålet er om det er noen som er ansvarlige for at ikke flere liv ble reddet.


Jeg håper vårt politiske system evner å plassere ansvaret for det som ikke fungerte 22. juli der det hører hjemme: På toppen – på politisk hold, og hos de øverste lederne i de ulike etatene. Det kan ikke ende med en pulverisering av ansvaret, der alle blir enige om at det er systemet, ansiktsløst og viljeløst, som feilet.

Så langt har det vært minimalt med selvkritikk fra de ansvarlige myndighetene. Det tok lang tid før noen i politiet erkjente at politihelikopteret, som sto på bakken, kunne hatt betydning. Erkjennelsen ble presset frem av pressen, som ikke bare forbeholdt seg retten til å stille spørsmål, men også forlangte svar.

Stortinget har vedtatt at det skal være et politihelikopter tilgjengelig døgnet rundt. Storberget har ansvaret for at det ikke er fulgt opp. Han er også ansvarlig for samordningen av sikkerhet og beredskap. Justisdepartementet har ved flere anledninger fått påpakning fra Riksrevisjonen for at det planlagte nødnettet fortsatt ikke er på plass.

Det er regjeringens ansvar at Grubbegata fortsatt var åpen for fri ferdsel, ti år etter 9/11. Dermed kunne Breivik fritt kjøre inn, og parkere bombebilen utenfor høyblokken. Først i går kunne vi se bildene fra overvåkningskameraet, som viser hvordan Breivik satte fra seg bilen, og spaserte videre, bevæpnet, og med fullt verneutstyr.

Jeg har mistanke om at det ikke er hensynet til etterforskningen som har gjort at disse bildene er holdt tilbake. Jeg tror det er fordi de avslører nettopp den naiviteten som har preget myndighetenes håndtering av truslene Norge står overfor.

Det blir stadig vanskeligere for våre journalister å få svar på sine spørsmål. Politiet henviser hele tiden til granskingskommisjonen, og til sin egen evaluering. Da statsminister Jens Stoltenberg presenterte 22. juli-kommisjonen, understreket han at debatten måtte løpe fritt, også mens kommisjonen arbeidet. Men det forutsetter at det ikke legges lokk på informasjonen, slik vi nå ser tendenser til.

Også justisminister Knut Storberget fremstår langt mindre åpen nå enn han gjorde i begynnelsen. Han kjemper for sin politiske fremtid. Han er antagelig den som sitter aller mest utsatt til når ansvaret skal plasseres. Spørsmålet er hvordan han har tenkt å ta dette ansvaret. Og i hvilken grad han selv får bestemme.

Så langt Skartveits utmerkede artikkel. For egen del kan Kommentar.no si: Velkommen etter. Vi har lenge vært sjokkert over servile medier og en puddelaktig politisk opposisjon som ikke har gjort jobben sin. Regjeringen er ikke blitt stilt til ansvar for en elendig beredskap som har skjemmet oss ut overfor utlandet og som – mye verre – etter all sannsynlighet førte til at ekstra mange liv gikk tapt på Utøya. I stedet for å bli stilt til ansvar, har mediene og opposisjonen bidratt til å gjøre regjeringen til en slags martyrer vi bare skal hylle og verne om. Men ting er åpenbart i ferd med å skje, hvilket VG-artikkelen bærer bud om.

Regjeringen med Stoltenberg og Storberget i spissen kan umulig gå en lys fremtid i møte.

2 Comments for “ENDELIG BLIR REGJERINGEN STILT TIL ANSVAR?”

 • Jan8 says:

  Ikke rart at det var hyl og skrik, og lite ull, i Stortinget da det ble kjent at USA overvåket sin egen ambassades sikkerhet. De er vel smertelig klar over hvordan verdensmesterene i godhet ivaretar sin egen. 1 – 0 til USA.

 • Gunnar says:

  Stakkars Knut Storberget!
  Han hadde sikkert mer enn nok med å passe på at de fæle amerikanerne ikke skulle få lov til å overvåke norske statsborgere! Så å si et samlet pressekorps sørget for at han var travelt opptatt med å verge oss mot alle sanne sosialisters virkelige fiender…

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3888103.ece


Leave a Comment

More from category

TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE
TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956
DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON
ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

Alle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT
PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH
TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Finansministeren holdt en svært god tale i OMS. Det var som forventet. Hun unngikk å gå i dybden, og holdt seg til [Read More]

DONALD TRUMP
DONALD TRUMP

Den 11. januar holdt Donald Trump sin første pressekonferanse. Den ble dekket i nyhetssendingene. Dessuten dekket URIX [Read More]

FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første tale i OMS. Det var fullt hus. Hun holdt seg til Langtidsplanen [Read More]

Insider

Archives