Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

PALESTINAPROBLEMET

Den 23. september vil palestinernes leder Mahmoud Abbas (bildet) gå til FN’s sikkerhetsråd og kreve fullt medlemskap for den nye arabiske staten Palestina (Judea og Samaria). På Gaza-stripen ligger makten hos Hamas, som ønsker å utradere Israel. Israel og USA definerer Hamas som en terroristorganisasjon. Det gjør ikke Norge. Utenriksminister Jonas Gahr Støre støtter kravet fra Mahmoud Abbas, men vil neppe stemme for det, i og med at Norges offisielle posisjon er at opprettelsen av staten Palestina må skje gjennom forhandlinger mellom Israel og palestinerne. Situasjonen krever en oppvisning i balansekunst. Utenriksministerens holdninger og norske kroner, mengder av dem, er naturligvis populære blant araberne, men blant jødene medvirker holdningene – og kronene til å befeste troen på at Norge er jødefiendtlig.

Den populære arabiske våren er ikke helt over så lenge den gale oberstens styrker biter fra seg i Libya. Under en FN-resolusjon om å beskytte sivilbefolkningen mot den gale obersten, ble NATO hyret inn på opprørernes side i borgerkrigen. Det lå – og ligger i sakens natur at NATO, for å være effektiv, brydde seg mindre om sivile tap på den gale oberstens side enn sivile tap på opprørernes side. Det blir interessant å se om Italias og Frankrikes iver etter å bombe den gale oberstens styrker var begrunnet i et håp om store oljekontrakter etter borgerkrigens slutt. Enda mer interessant vil det bli å se hvilken part som forårsaket de største sivile tap.

Det som synes sikkert er at en bred islamisering av araberstatene vil finne sted når våpnene tier. Det skyldes ikke bare at islamistene er de eneste som er godt organisert, men at islamistenes ideologi har bred forankring i de brede befolkningsgruppene. De forveksler islamistenes makt – og undertrykkelsesideologi med en sterk religiøs overbevisning om at fromhet og knefall for presteskapets mange påbud leder til et godt evig liv.

Når den tyrkiske statsminister Recep Tayyip Erdogan nå vender seg mot Israel, støtter opprørerne i Syria, besøker de nye regimene i araberlandene og truer med kanonbåtdiplomati mot EU-medlemmet Kypros, er det for å skaffe Tyrkia makt og innflytelse i middelhavsregionen. Det at Tyrkia ikke har nådd frem med sitt ønske om å bli medlem av EU, altså bli en del av Europa, har sikkert gjort landet fast bestemt på å bygge opp et muslimsk fellesskap i middelhavsregionen med Tyrkia som regional stormakt. Dette er – for ordens skyld – et scenario, ett av flere mulige.

Lederne og befolkningen i de rike GCC – landene liker ikke palestinerne, men bruker deres kriger og konflikter med Israel for å avlede oppmerksomheten fra egne ”utfordringer”. Med ”den arabiske våren” i full blomst og så absolutt i førersetet for en ny utvikling, så det lenge ut til at palestinernes anliggender ville havne i bagasjerommet. Nå er Mahmoud Abbas og hans utfordringer ute av bagasjerommet. Igjen er denne lille flekken på kartet innerst i Middelhavet i spill. Palestinerne er mestere i å stille seg selv i fokus.

I dette spillet deltar Jonas Gahr Støre. Han har sørget for at Norge støtter Palestina mot Israel (han innrømmer ikke det siste). Vil han også sørge for at Norge vil støtte en eventuell oppbygging av et muslimsk fellesskap i middelhavsregionen, med Tyrkia som regional stormakt, igjen med en ytterligere forsterket brodd mot Israel (han mener sikkert at en slik hypotese er urealistisk). Hvordan vil de voksende islamske befolkningsgruppene i Europa forholde seg til et slikt eventuelt fellesskap (Jonas Gahr Støre mener nok at det er unødvendig provoserende å stille dette spørsmålet)? Så får tiden vise om veien igjen blir til mens vi går.

STEINAR R. PAULSEN

 

 

2 Comments for “PALESTINAPROBLEMET”

 • Tarud says:

  Om noen dager kommer sannsynligvis et flertall av FNs medlemsland til å anerkjenne en palestinsk stat i FNs generalforsamling. De gir en anerkjennelse til en fantasistat, som ikke har noen fungerende regjering og som heller ikke oppfyller kravene til en stat i folkeretten.

  Kravene til en stat
  Montevideo-avtalen om rett og plikter til stater (1933) er et av hoveddokumentene som definerer en stat etter folkeretten. En stat må bl.a. ha en permanent befolkning, definert landområde, en sentralmyndighet og en kapasitet til å inngå kontakt med andre stater.

  Oppfyller ikke kravene
  Staten ”Palestina”, som FN etter alt å dømme kommer til å anerkjenne, eksisterer ikke. Den er en fantasi, en forestilling, og ikke en virkelighet. ”Palestina” oppfyller ikke de juridiske minima betingelser for en suveren stat.

  To presidenter
  ”Palestina” kommer til å ha to rivaliserende presidenter.
  Mahmoud Abbas utgir seg for å være president, men blir ikke anerkjent av det største politiske partiet. Og her har Hamas loven på sin side. Abbas ble valgt for en fireårsperiode i 2005. I 2009 utvidet han sin presidentperiode frem til januar 2010, men dette vedtaket var i strid med palestinsk lov. Ifølge artikkel 65 i det som ligner mest på palestinernes grunnlov (Basic Law), skulle presidenten for palestinernes lovgivende forsamling (PLC), Abdel Aziz Dweik, ha fungert som president inntil nytt presidentvalg blir avholdt. Hamas anser Dweik som den lovlige presidenten av Palestina, og har en sterk sak rent juridisk sett.

  To statsministere
  “Palestina” kommer til å ha to rivaliserende statsministere.
  Hamas avviser at Abbas hadde rett til å utpeke Salam Fayaad til statsminister, både fordi valgperioden til Abbas har utløpt, og fordi PLC ikke har gitt sitt tillitsvotum (slik artikkel 66 krever). Verken den første utnevnelsen 15. juni 2007, eller den andre 19. mai 2009, ble godkjent av PLC. Hamas ser på Ismail Haniyeh som den lovlig valgte statsministeren for PA. Haniyeh fikk tillitsvotum fra PLC i februar 2006, men Abbas ga ham sparken 14. juni 2007, etter at Hamas gjennomførte kupp på Gaza-stripen. Haniyeh mener oppsigelsen var et brudd på artiklene 45, 78 og 83, og hevder han fortsetter med å utøve rollen som regjeringssjef på grunnlag av artikkel 83. Igjen er det Hamas som har loven på sin side.

  Lovgivning ute av funksjon
  “Palestina” har en lovgivende forsamling som aldri møtes. Den nåværende forsamling ble valgt for fire år 25. januar 2006, men har ikke vedtatt noen lover eller avholdt noen møter siden 2007. I mellomtiden hevder Abbas sin rett til å styre landet ved presidentdekreter.

  Faktum er at verken Fatah eller Hamas ønsker at PLC skal komme sammen. Hamas ønsker ikke at nye lover skal bli vedtatt mens deres flertall er utvannet. De ønsker spesielt å unngå endringer i valgordningen, som sikret dem så overlegent flertall ved valget i 2006. Fatah er heller ikke interessert, fordi de frykter et Hamas-dominert PLC vil sette makt bak loven og skifte ut president Abbas og statsminister Fayyad.

  Ute av stand til å avholde valg
  ”Palestina” kommer til å mangle evnen til å avholde president- og parlamentsvalg, fordi de rivaliserende palestinske gruppene ikke kan bli enige om hvordan det skal skje. Presidentens valgperiode gikk ut i januar 2009, og PLCs valgperiode gikk ut i januar 2010, men ingen av partene ønsker valg etter de valgregler som den andre parten anser som juridisk bindende. Ingen av partene ønsker et fritt og åpent valg i de områdene som de kontrollerer, slik begge sett av valgregler krever.

  Befolkningen bor i andre land
  ”Palestina” vil bli den eneste land i verden hvor flesteparten av sine “borgere” bor i andre land enn i de områdene som er tenkt for landet. Og om ikke dette var nok så krever “Palestina” at 5 millioner av sine “borgere” må “vende tilbake” og bo i nabolandet (Israel) og ikke i selve “Palestina”. I tillegg er det 1,5 millioner palestinere som bor i Israel og foretrekker å være borgere av Israel enn av “Palestina”.

  Ikke sammenhengende landområde
  Områdene som ”Palestina” skal bestå av er ikke sammenhengende. Det palestinske området i nordlig delen av Vestbredden (Samaria) er separert fra den sørlige delen (Judea); og avstanden til Gaza er mer enn 30 kilometer, via Israel.
  Forbindelse mellom disse landområder er helt avhengig av tett samarbeid med nabolandet. En del av områdene (i Jerusalem) er annektert av Israel og andre områder er bosatt av folk (jøder) som ønsker ikke å være en del av ”Palestina”. I tillegg gjør palestinere det klar at ”Palestina” endelige grenser skal omfatte hele område vest for Jordan elven. Dvs. også området av Israel.

  Interne motsetninger
  Hamas og flere andre palestinske organisasjoner stiller seg tvilende til Abbas utspill i FN. De vil heller ha “alt eller ingenting” enn å nøye seg med en slik fantasistat. Mahmoud Abbas, som sin forgjenger Yasser Arafat, foretrekker et symbolsk vedtak i FN enn real forhandling, kompromiss og fred med den jødiske staten.

  Etniskrensing
  ”Palestina” skal være en ”jøderen” stat i følge sine ledere. Dvs. de over halv million jødene som bor i disse områder nå skal jages vek. De muslimske stater som støtter ”Palestina” vil hilse velkommen en slik ”ren” stat.

  Menneskerettigheter
  Fatah styre på Vestbredden og Hamas i Gaza har vist i lang tid nå at deres tolkning av menneskerettigheter er nærmere Sharialoven (den muslimskeloven) enn det som er vanlig i Vesten. For eksampel så har en palestinsk talsmann utalte seg at ”Palestina vil ikke tolerere” homofile, og i Gaza blir ”praktiserende homofiler” dømt til døden. Flere homofiler har søkt asyl i Israel.
  Også drap av jenter på grunn av ”familiens ære” er akseptert praksis i de palestinske områdene.

  Økonomiskavhengighet av andre
  Til tross for en betydelig vekst i palestinsk økonomien på Vestbredden står den palestinsk økonomien ikke på egne bein og er helt avhengig av ”giverlandene” (Norge inkludert), UNRWA og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner. ”Palestina” er også avhengig av staten Israel når det gjelder innkreving av skatter og avgifter, samt arbeidsplasser. Flere tusen palestinere arbeider i Israel eller i Israelske bedrifter på Vestbredden.

  Vil ikke ha en ”mini-Palestina”
  Flere palestinske ledere er imot FN anerkjennelse av en palestinskstat på Vestbredden og Gaza. Sjefsforhandleren Nabil Shaath sier i et intervju 13 juli 2011 at ”to stater til to folk er uakseptabelt for oss”. Til tross for at Abbas snakker om å leve i fred med nabolandet Israel mener mange palestinere at det er uakseptabelt å ha en stat på mindre enn hele området vest for Jordan elven – dvs. hele Israel. Og hva med de 6 millioner jøder som bor der? – ja, de kan ”reise tilbake til Europa” i følge palestinerne.

  Konklusjon
  FNs generalforsamling vil skape en imaginær stat som har to inkompatible presidenter, to rivaliserende statsministere, ingen fungerende lovgivning, ingen evne til å avholde valg, en befolkning som for det meste ikke er under deres kontroll, grenser som vil annektere territorium under kontroll av en annen makt og ikke noe klart opplegg for å løse disse konfliktene. Det er en resolusjon som planter frøet til konflikter og kriger, og ikke en som fremmer fred.

 • Steinar R. Paulsen says:

  Glimrende! La oss bare håpe at våre politiske ledere gir seg tid til å oppdatere seg på fakta!


Leave a Comment

More from category

TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE
TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956
DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON
ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

Alle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT
PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH
TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Finansministeren holdt en svært god tale i OMS. Det var som forventet. Hun unngikk å gå i dybden, og holdt seg til [Read More]

DONALD TRUMP
DONALD TRUMP

Den 11. januar holdt Donald Trump sin første pressekonferanse. Den ble dekket i nyhetssendingene. Dessuten dekket URIX [Read More]

FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første tale i OMS. Det var fullt hus. Hun holdt seg til Langtidsplanen [Read More]

Insider

Archives