Et annerledes nettmagasin
Friday June 22nd 2018

DE NYE SIERHERRENE OG TAPERNE

Dette er en anmeldelse av boken DE NYE SEIERHERRENE av Kristin Clemet og Marius Doksheim (Civita), og dertil noen refleksjoner i tillegg om Norges integrerings – og sigøynerpolitikk.

Etter min mening er det et hovedanliggende for forfatterne av “De nye seierherrene” å argumentere for øket arbeidsinnvandring ved å ufarliggjøre den gjennom kvantifisering, relativisering og offentlig statistikk. Det tas utgangspunkt i et imponerende statistisk materiale. Det er essensielt for forfatterne å vise at integreringen går bra i Norge, at hele 70 prosent av innvandrerbefolkningen deltar i arbeidslivet, at prosenten er økende og at vi trenger mer innvandrerarbeidskraft i årene fremover. Hvert eneste avsnitt i denne boken er skrevet for å overbevise leserne om at migrasjon ikke bare er ufarlig, men positiv, naturlig og human, både i et nasjonalt – og internasjonalt perspektiv. Det vises til en OECD-studie som konkluderer med at økt innvandring fører til økt sysselsetting og BNP-vekst.

Boken beskriver arbeidsledighet, inntekt, næring, utdannelse, familie, velferdsordninger, bolig, levevilkår, verdier blant innvandrere og holdninger til innvandrere. Over hele feltet er budskapet: Det begynte i 1971 – det har gått bra – og nu skal alt gå så meget bedre!

Boken fortsetter med litt om de nye seierherrene, med argumenter for en mer liberal innvandrings – og integreringspolitikk og vektlegger det menneskelige aspekt. Boken angriper Festning Europa, den angir grunner til å vandre og det skrives litt om økonomi, fordeling, handel og innovasjon. Alt blir bra med mer innvandring.

Så tas arbeidslivet fatt. Her behandles innvandreres lønninger, sosial dumping, omstilling og dynamisk arbeidsmarked, velferdsstatens utfordringer og et fleksibelt arbeidsliv. Gjennomgangsmelodien er at dette blir bra. Dette får vi til!

Så er det velferdsstatens tur, og det minnes om at det er venstresiden som har stått for en restriktiv innvandringspolitikk. Fysj og skam! Og forfatterne er opptatt av påvirkning og holdninger (etniske nordmenn blir mer og mer glade i innvandrere), hjerneflukt (det vises til at innvandringen til USA fra Europa bidro til amerikanernes teknologiske forsprang, og siden eksempelet brukes, mener vel forfatterne at vi bør kunne forvente det samme fra den ikke-vestlige innvandringen til Norge), kultur, kulturers foranderlighet, multikulturalisme, tillit, sikkerhet og avslutter med et kapitel om statens og sivil sektors rolle. Og ALT går SÅ bra!! I konklusjonen hevder forfatterne at med de overveldende positive følger innvandringen har, bør norske bedrifter kunne ta inn den utenlandske arbeidskraft de trenger (uten innblanding fra en altfor streng stat!).

Boken omtaler Norge som en bedrift som sårt trenger arbeidskraft, og som ikke vil klare seg uten et økende antall innvandrere i fremtiden. I sin propaganda for bedriftseieren gjøres innvandringen – enten den er svensk eller somalisk – i alt vesentlig problemfri.

I kapitlet Hva med fremtiden? åpnes det imidlertid for en ørliten tvil. På 10 år har innvandrerbefolkningen blitt fordoblet. I 2060 vil innvandrerbefolkningen og deres barn utgjøre 22 – 28 prosent av befolkningen, og den vil være i flertall i Oslo i 2040. Dette er tall fra SSB. Hege Storhaug, ingen kan beskylde henne for juks med fakta, hevder – med utgangspunkt i SSB’s eget tallmateriale – at denne utviklingen vil gå betydelig raskere. Men forfatterne har ingen tro på at muslimene kommer i flertall. Om vi bare klarer å opprettholde og forbedre integreringen,

har vi ingen grunn til å engste oss.  Og dersom muslimene får lov til å leve ut sin religiøsitet i full frihet og fortsette å sende penger til hjemlandet, vil de faktisk hjelpe etniske nordmenn med å opprettholde demokratiet. Se det: Alt for bedriften Norge!

Alt for Norge! Det var – og er Kongens valgspråk. Og vi har fremdeles et kors i flagget. Ja, vi elsker dette landet —– også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir —–. Mon det! Kongen er ikke lenger overhode for Den Norske Kirke! Mens en voksende fremmedkulturell gruppe pålegger seg strenge religiøse krav og tradisjonelle normer for samliv i og utenfor ekteskapet, har våre selvrådige politikere underlagt etniske nordmenn den nye ekteskapsloven (alt-er-tillatt-loven). Nå skal Kongen forene dem og oss under sin krone. Ai, ai, ai: Og nå skal grunnloven forandres for å forsvare et eventuelt etnisk norsk mindretall i fremtiden.

Sigøynerne strømmer til Norge for å gjøre det de kan best, nemlig å tigge og rundstjele oss. Dessuten forsøpler de byene som de okkuperer (ikke bare Oslo). I Oslo gjør våre udugelige politikere det de kan best: De fraskriver seg ansvar og driver inn i en situasjon vi neppe finner veien ut av (det høyre-styrte Oslo og den AP-styrte regjeringen toer sine hender og vil at den annen part skal ta ansvar for å rydde opp i det tiltagende kaoset). Kaoskameratene i “Folk er folk” og “Antirasistisk senter” kan se fremtiden lyst i møte.

I går fikk man et glimt av håp fra Senterpartiet (Jenny Klynge) som vil vrake Schengen-avtalen og sette opp en felles yttergrense omkring Norden for å gi Norge selvbestemmelse over hvem som skal slippe inn i Norge (Klassekampen 18. juli 2012). Det går vel ikke slik, men det kunne være et første skritt til uavhengighet i forhold til EU. Det neste skrittet burde være oppsigelse av EØS-avtalen (Jonas Gahr Støres trojanske hest til EU-medlemskap).

 Man burde for lengst tatt Oriana Fallaci, Hege Storhaug og Hallgrim Berg på alvor. Det har man ikke gjort. Det vil det politisk korrekte Norge heller ikke gjøre. Ei heller Civita & Co.

I dag er jeg sikker på at innvandringen er ustoppelig. Get used to it! Innvandrerne er de nye seierherrene. Taperne det er oss!

Steinar R. Paulsen

One Comment for “DE NYE SIERHERRENE OG TAPERNE”

  • Marcus_T says:

    Civita, politisk tenketank for hjernedøde. De er sannelig ikke mye i takt med virkeligheten der i gården. Dette er elitister av værste skuffe.


Leave a Comment

More from category

TRUMP HAR BEGÅTT EN  MAJESTETSFORNÆRMELSE
TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956
DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON
ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

Alle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT
PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH
TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Finansministeren holdt en svært god tale i OMS. Det var som forventet. Hun unngikk å gå i dybden, og holdt seg til [Read More]

DONALD TRUMP
DONALD TRUMP

Den 11. januar holdt Donald Trump sin første pressekonferanse. Den ble dekket i nyhetssendingene. Dessuten dekket URIX [Read More]

FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første tale i OMS. Det var fullt hus. Hun holdt seg til Langtidsplanen [Read More]

Insider

Archives