Et annerledes nettmagasin
Friday June 22nd 2018

SLEKTSFORSKNING I SURROGATIALDEREN

babyDataalderen har gjort slektsforskning til en populær folkehobby. TV-programmet “Hvem tror du at du er?” har bidratt til populariteten. Nå sitter folk og hygger seg foran sine dataskjermer, trålende gjennom kirkebøker og arkiver for å finne sin slektshistorie. Stålsettutvalget har anbefalt at man dekonstruerer folkets forhold til Statskirken, og at man sidestiller vår eldgamle, moderne og populære norske kirke med innvandrerreligioner (tvangsekteskap, æresdrap, kjønnslemlestelse og religiøst massehysteri på menyen) som ikke har forandret seg en tøddel på tusener av år. Når Staten (dersom Stålsettutvalgets forslag blir vedtatt) skal utstede formelle puletillatelser til blussende unge par i Kirkens bakrom og ta over nedtegnelsene over slekters gang (slik de i dag finnes i Kirkebøkene), foreligger det en stor fare for at slendrian og gudløshet vil gjøre slektsforskning vanskelig i fremtiden. Eller for å si det som Sturla Stålsett kunne ha sagt det: “Who cares?”. Det er imidlertid enda verre ting som truer slektsforskningen.

I en knakende god leder i Klassekampen for 28. januar (Surrogati/Simen Tallaksen), tas problemene med surrogati opp på prinsipielt grunnlag, og der legges inn en klar advarsel mot galskapen. Når jeg tidligere leste lignende kvalitetsartikler i Klassekampen tenkte jeg: “Hvorfor i all verden leser jeg ikke dette i Aftenposten?”. Jeg tenker ikke slik lenger. Aftenposten har utviklet seg til å bli en politisk korrekt avis, som i dag er for det meste av hva den tidligere ville vært i mot. Det selger aviser, tror de vel…

Klassekampen er særdeles kritisk til den totalt frislupne surrogati som nå praktiseres på tvers av norsk lov, med slappe, klamme og godkjennende håndtrykk fra regjeringens side, og med medlemmer av kongefamilien som sanksjonerer og deltar aktivt i den ukristelige utglidningen. Aftenposten sitter naturligvis på gjerdet: Men ethvert enkjønnet kjendispar som har en eller annen mer eller mindre motbydelig surrogatihistorie å berette, får den brettet ut i avisen.

I nevnte leder i Klassekampen orienteres leserne om at et produsert barn kan ha opp til fem – 5 – foreldre. Egg fra en eller annen dame føres først sammen med sæd fra en onanist. Denne blandingen tilføres en innleid livmor (normalt tilhørende en lutfattig kvinne i et utviklingsland – for eksempel India – som har funnet at dette er en greiere måte å tjene en slant på enn å selge en nyre eller et annet organ til en rik egoist som mener å trenge det bedre enn det unyttige fattiglemmet). Når barnet er produsert overlates det til to sosiale – enkjønnede eller tvekjønnede – foreldre. Her ser man konturene av mye mobbing og mange tunge skjebner.

La oss si at et produsert barn gis navnet Onanias, og at han vokser opp som homoseksuell, gifter seg med en annen kar og kjøper seg et barn (for eksempel en datter som gis navnet Lesbiana) nøyaktig slik de sosiale foreldrene til Onanias gjorde i sin tid. Lesbiana vil da ha fem – 5 – foreldre og fem – 5 – besteforeldre å forholde seg til. Vel, nå kunne jo Onanias vært heteroseksuell og giftet seg med Olga og fått barnet Grete. Grete ville i så fall hatt to – 2 – foreldre og fem – 5 – besteforeldre å forholde seg til. Surrogatisamfunnets bivirkninger vil utvilsomt omfatte fullstendig fri abort for norske kvinner som av en eller annen grunn blir gravide, særlig abortering av “mindreverdige” individer, og unnfangelse ved keisersnitt som den naturlige måten å føde på for norske kvinner som velger å bære frem et eller annet barn selv (i desember hvert år er sykehusene i Thailand fulle av gravide kvinner som har bestilt keisersnitt på H.M. Kongens fødselsdag: Det betyr lykke og hell for mor og barn). Dersom det ikke tas rev i seilene umiddelbart, stevner kommende slekter inn i en meget komplisert tilværelse. Det finnes naturligvis på litt sikt en mulig “redningsplanke”: Et sterkt muslimsk flertall i befolkningen vil utvilsomt reversere surrogatisamfunnets normløshet med velkjente og effektive metoder. Leonard Cohen har sett inn i fremtiden gjennom sangen “The future”, en riktig grøsser.  Avslutningen av tredje vers lyder slik: “And now the wheels of heaven stop/ you feel the devil’s riding crop/ Get ready for the future: It is murder!”.

Vi vet med meget stor sikkerhet at ALLE mennesker, uansett hvordan de har kommet til verden, ønsker å grave til de finner sitt generiske opphav. I dag kan vi lese om kjendiser som gråter sine modige tårer over en tipp-oldemor som har skrevet et brev som ikke kom frem til tipp-oldefaren før han omkom på sjøen. Sørgelig sak, men en sak til å komme helskinnet gjennom. Slektsforskningen i fremtiden kan bli en fortvilet og tåredryppende klatring i familietrær som svært få vil komme helskinnet gjennom. Den burde kanskje forbys av hensyn til folkehelsen? Hva sier Stålsett, presten for alle religioner?

Av Steinar R. Paulsen

Leave a Comment

More from category

ØNSKER IKKE KRITIKK
ØNSKER IKKE KRITIKK

– Vi ønsker ikke partipolitisk krangel, sier Trond Henry Blattmann til NRK.no på spørsmål om hvilke [Read More]

VÅRE FOLKEVALTE REPRESENTERER STORT SETT SEG SELV
VÅRE FOLKEVALTE REPRESENTERER STORT SETT SEG SELV

Norsk innvandringspolitikk har ikke noe med den 22. juli 2011 å gjøre, selv om førstnevnte nok har hatt en viss [Read More]

SPENNENDE TIDER
SPENNENDE TIDER

 I den nasjonale tåkeheimen 22/7 brakte oss inn i, makter vi nesten ikke å glede oss over at SV holder seg nær [Read More]

BLIR VÅR NYE POLITIDIREKTØR EN GOD MOR?
BLIR VÅR NYE POLITIDIREKTØR EN GOD MOR?

Min forbauselse over et manglende samfunnsengasjement blant folk jeg kjenner som lese- og skrivekyndige, også blant [Read More]

ORGASME HVERT 5. SEKUND?
ORGASME HVERT 5. SEKUND?

Bare finalene gjenstår i årets Wimbledon-turnering i tennis. Det er langt over vår fatteevne at noen i det hele tatt [Read More]

KAN FILOSOFENE HJELPE POLITIKERNE?
KAN FILOSOFENE HJELPE POLITIKERNE?

Politisk tekning er for tiden statisk, rituell og lite spennende.  Folket har mistet troen på politikere og har [Read More]

MANDAG MORRA BLUES
MANDAG MORRA BLUES

Man våkner uthvilt og klar til å ta fatt på en ny uke. Under morgenkaffen åpnes avisene og vips, så får man [Read More]

Insider

Archives