Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

NYNORSKEN STYRER MOT UNDERGANGEN

NRKI en felles pressemelding fra april dette året jubler Kringkastingsringen, Noregs Mållag og Norsk Målungdom over den sterkt økende nynorskandelen i NRK. Årsmeldingen for 2012 bekrefter da også at NRK kan vise til en klar økning i bruken av nynorsk og dialekt. Radioens hovedkanal NRK P1 har for eksempel økt nynorskprosenten fra 25 til hele 30 prosent. De tre nynorskorganisasjonene håper at NRK i “Språkåret 2013” vil nå målet om 25 prosent nynorsk i alle radio- og TV-kanaler. NRK arbeider bevisst med å rekruttere programledere som snakker nynorsk. Dessuten prioriteres dubbing og teksting på nynorsk.

Det er forståelig at målrørsla er storfornøyd med NRK. For andre kan det fortone seg som et paradoks at det blir mer og mer nynorsk i vår felles statseide kringkasting samtidig som bruken av nynorsk ellers i samfunnet hele tiden går ned og nå nærmer seg et faretruende lavt nivå godt under ti prosent. Fortsetter tendensen fra de senere år, er det et tidsspørsmål før skriftspråket nynorsk knapt er i bruk. Da hjelper det lite at nynorsken fortsatt i lovs form er sidestilt med bokmål. Utviklingen går ufortrødent videre mot ett felles skriftspråk i Norge.  NRKs, det offentliges og diverse statssubsidierte organisjoners iherdige kamp for å holde nynorsken kunstig i live, er dømt til å mislykkes. Det er i denne forbindelse nok å vise til utviklingen blant de unge. Antallet som bruker nynorsk i skolen går dramatisk ned. Blant elever som mer eller mindre har vært tvunget til å bruke nynorsk i grunnskolen, er frafallet direkte katastrofalt når de kommer til videregående og kan velge språkform fritt.

NRK, stat, kommuner og målrørsla kan i høyden forsinke nynorskens raske ferd mot undergangen. Mer sannsynlig er det at de fremskynder utviklingen!

At NRK tvangsforer oss med enda mer nynorsk, gjør oss ikke vennligere stilt, tvertom utvikler dette følelser på grensen til det hatske. Den samme effekten har vi sett i den videregående skolen. Jo lenger elevene blir påtvunget skriftlig sidemål (nynorsk), jo større blir motviljen mot nynorsken blant unge mennesker. Det er egentlig både dumt og synd, for på denne måten bygges det opp en generell uvilje som også går ut over det som er verdifullt  og bevaringsverdig ved nynorsken, nemlig deler av vår litterære kulturarv. Skolen burde i stedet få elevene interessert i god nynorsk litteratur gjennom en positiv og frivillig tilnærming. Tvang fører ikke til målet.

I tillegg til den overdimensjonerte nynorsk-doseringen, har den statlige kringkastingen også åpnet slusene for et frislipp av dialekter i eteren. Mens det tidligere var et krav at programledere snakket mest mulig korrekt og normert bokmål/riksmål eller nynorsk, er det nå blitt fritt frem for outrerte og til dels uforståelige dialekter. Vi opplever nå daglig NRK-medarbeidere som behersker normert norsk dårligere enn en gjennomsnittlig innvandrer som har bodd noen få måneder her i landet. Tsunamien av dialektord som “korrschn” (hvordan/korleis), tell og førr (til og for), “hi” (har) og “avvelj fesk” (avle fisk) får mange med språklig estetisk sans til å velge andre kanaler, – uten at det ser ut til å sjenere NRK i nevneverdig grad. Der i gården er de jo ikke avhengig av fornøyde kunder, men av at også de  misfornøyde er pent nødt til å betale en stor årlig avgift til statskanalen.

CARL JOHAN BERG

One Comment for “NYNORSKEN STYRER MOT UNDERGANGEN”


Leave a Comment

More from category

VÅRT LAND OG HELGE SIMONNES BRINGER PRESSESTØTTEN I VANRY
VÅRT LAND OG HELGE SIMONNES BRINGER PRESSESTØTTEN I VANRY

Redaktøren i den såkalte «kristne» avisen Vårt Land, Helge Simonnes, har ofte vært fortørnet på kollegaene [Read More]

REGJERINGEN MÅ IKKE HAVNE I NYGAARDSVOLDS FOTSPOR
REGJERINGEN MÅ IKKE HAVNE I NYGAARDSVOLDS FOTSPOR

Statsminister Johan Nygaardsvold ledet en regjering som ble en katastrofe for Norge den 9. april  1940. Forsvaret var [Read More]

AFTENPOSTEN KAN KUNSTEN
AFTENPOSTEN KAN KUNSTEN

Den tidligere Høyre-avisen Aftenposten ansatte en ex-AKP m.l.er som sjefredaktør og mistet meg og mange andre [Read More]

LANGTFRA SIKKERT AT 2015 BLIR ET GODT NYTT ÅR
LANGTFRA SIKKERT AT 2015 BLIR ET GODT NYTT ÅR

Verden er i ferd med å avslutte et utfordrende år. Kina provoserer stadig sterkere de øvrige landene som omslutter [Read More]

KLIMAFORVIRRINGEN
KLIMAFORVIRRINGEN

Jeg referer til min forrige artikkel i disse spalter «Ti vedtatte villfarelser og løgner». Jeg har fått mange [Read More]

AVIS ELLER ANNONSEBLEKKE?
AVIS ELLER ANNONSEBLEKKE?

Er Aftenposten en avis eller en annonseblekke? Søndag 2.juni 2013 besto avisen av 200 sider – en hoveddel, en [Read More]

DYLAN – STØRST I VÅR TID!
DYLAN – STØRST I VÅR TID!

Mira er en stjerne som kommer, lyser litt og blir borte, skrev en kjent forfatter. Og dette er vel skjebnen til de [Read More]

Insider

Archives