Et annerledes nettmagasin
Friday June 22nd 2018

TIL UNGDOMMEN (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)

landbrukBegrepet bærekraftig utvikling («sustainable development») ble lansert i rapporten Vår felles framtid som ble lagt fram av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1987. Kommisjonen ble også kalt Brundtland-kommisjonen etter lederen Gro Harlem Brundtland.  

BÆREKRAFTIG UTVIKLING DEFINERES SOM EN UTVIKLING SOM TILFREDSSTILLER DAGENS BEHOV UTEN Å ØDELEGGE FREMTIDIGE GENERASJONERS MULIGHETER TIL Å TILFREDSSTILLE SINE BEHOV.

Denne artikkelen retter seg mot vanlige norske ungdommer i alle lag av folket som har foreldre og besteforeldre som er døpt, konfirmert, gift og (noen) begravet i og av Den Norske Kirke, og som lengter etter en person av motsatt kjønn som de kan gifte seg med, få barn med og leve livet ut med . Dere skal vite at dere er utsatt for et enormt press fra en rekke destruktive enkeltpersoner, organisasjoner og politikere av alle avskygninger. De sier at de vil dere vel, men dersom de styrer som de stevner, vil denne store generasjonen (20 – 80) kun sørge for å tilfredsstille dagens behov, og samtidig nekte kommende generasjoner av nordmenn å tilfredsstille sine behov. Med mindre – selvsagt – at alle dagens ungdommer ønsker kaotiske og «eksotiske» samfunnsforhold, en reduksjon av velferdsstaten og en drastisk redusert livsstandard i forhold til hvordan vi eldre har hatt glede av gode og bærekraftige samfunnskvaliteter gjennom oppvekst, ungdom, familie og voksenliv. I så fall er jo slaget allerede tapt! For ordens skyld: Jeg er en helt vanlig norsk borger av det slaget som mener at Den Norske Kirke er en høyst bevaringsverdig kulturinstitusjon, som mener at Den Norske Kirke er bedre enn alle andre, inkludert våre nyreligiøse humanetikere, på dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Jeg mener også eksempelvis at min jul blir fylt av høytid gjennom overværelse av julegudstjenesten i min kirke, og at påskesalmene gir ekte glede, inkludert skiglede, selv om jeg ikke orker å undre meg så mye. Verre er det ikke! Dessuten: Tro, i religiøs forstand, er en privatsak! Og et råd: Agnostikere skal man ha respekt for. Tygg på alt dette og skaff deg en god avfarende posisjon før du seiler videre i livet.

Stalinismen, kommunismen, nazismen og den tradisjonelle fascismen er døde som ideologier. Den nye fascismen er islamismen. De politiske partiene Rødt og SV er destruktive levninger fra en svunnen tid. De fortjener ingen stemmer.

Til alle tider har presteskapet holdt seg på topp ved å true befolkningen med jordens undergang, himmel og helvete. Nå har presteskapet kastet seg på den nye undergangsbølgen sammen med landets politikere, nemlig på den «menneskeskapte» klimakatastrofen. Det biter ikke på de troende at vi ikke har hatt noen global oppvarming på 16 år og at vi har den kaldeste mai måned i manns minne. Det forbigås i stillhet nøyaktig på samme måte som da jordens undergang ikke inntraff som prediket i tidligere tider. Vår miljøindustri lever av denne «katastrofen». Tenk om de alle hadde holdt seg til å snakke om å bevare – og forbedre klodens miljø for kommende generasjoner. Alle vil nemlig ha ren luft og rent vann!

I den utmerkede norske filmen «Når boblene brister» (om finanskriser) ble de fremstående intervjuobjektene spurt om hvordan de så for seg fremtiden. Den siste som ble spurt tenkte litt før han svarte: «BARBARISM». Dersom dere i ungdomsgenerasjonen ikke tar kraftige grep under parolen «right or wrong, my country» vil dette intervjuobjektet få rett – før du aner.

Kristelig Folkeparti har gått fra skanse til skanse gjennom mange årtier: Fra motstand mot farge-TV, gjennom motstand mot kvinnelige prester og biskoper til ivrige forkjempere for homse- og lesbeprester, enkjønnede ekteskap, bifile ekteskap (den nye ekteskapsloven) og frisk debatt om rett for alle varianter å adoptere barn (ingen tar hensyn til barnas beste), surrogati, om transvisitter og alle andre seksuelle varianter. Partiet har vel på mange måter utviklet seg fra å være et kristelig parti til å bli et ukristelig parti. Altså temmelig likt alle andre partier og medier (Aftenposten har eksempelvis i mange år vært ledet av sjefsredaktører som tilhører vokale minoritetsgrupper, og tatt sitt sterke preg av det).  Det er en naturlig forekomst av homoseksualitet i befolkningen, kanskje i overkant av 5 prosent. I tillegg kommer en gruppe som er tvunget inn i denne minoritetsgruppen gjennom at voksne forgrep seg på dem da de var barn. I stedet for å akseptere dette og la dem leve hver for seg eller sammen som par i fred, gjør man som om et stort mindretall i befolkningen er seksuelle avvikere som trenger alle rettighetsvarianter. Det har kommet så langt at det er populært og karrierefremmende å være homse eller lesbe. Så er det noen som er misfornøyd mede sitt kjønn og forsøker overgang til det annet. Om dem skriver Vally Vegge følgende i Klassekampen (29/5):    «Kjønnsskifte er en lege – og psykiatriassistert hormonell og kirurgisk lemlestelse av kroppen, av det medfødte biologiske kjønn – et assistert kjønnslig selvmord. Resultatet er ikke et motsatt kjønn, men et kroppslig og fysiologisk ødelagt intetkjønn». Du som er ung må merke deg at det står politikere og massemedier av alle avskygninger bak en destruktiv propaganda som har til hensikt å gjøre alle seksuelle avvik populære (kameraderiet på Stortinget mellom vanlige heteroseksuelle representanter og dyktige homser og lesber er naturligvis en sterkt medvirkende faktor i prosessen). Vokt deg vel!

Så til hovedsaken. ALLE vet at den fremmedkulturelle innvandringen til Norge er destruktiv, og at den vil forandre landet til det verre over tid. Vi har ikke lenger en snikislamisering i Norge. Islamiseringen er åpenbar og åpenbart villet.  I Oslo diskuterer de folkevalgte og propagandamediene hvordan de skal håndtere en (velkommen!) økning i befolkningen på 300 000 mennesker. Alle som kan tenke og som har bestått grunnskoleeksamen i praktisk regning vet at en etnisk norsk kvinne i snitt føder omtrent 1,5 barn. Dertil forteller SSB oss at det nå er en trend at etnisk norske personer flytter fra by til land. Oslos befolkningsvekst er derfor utelukkende fremmedkulturell, og økningen kommer til å bli så kostbar at selve fundamentet for velferdsstaten vil skake i grunnvollene. Det tragiske er at de folkevalgte (og dermed velgerne) kan stoppe vanviddet. Men da må det første grepet være å få Norge ut av EØS/Schengen. Vokt deg for å bli lurt. Venstresiden vingler i disse spørsmålene, mens den kyniske og uforstandige del av høyresiden, som ikke tror vi vil ha råd til å opprettholde velferdsstaten, ønsker all innvandring velkommen for å bringe lønningene ned (til det de i sin dårskap formoder at vi får råd til).

I Middelhavet dannes det nå en gigantisk redningsbro for å bringe fremmedkulturelle fra deres kaos-land til Europa. Det er rett og slett helt uanstendig ikke å bruke marinestyrker til å stoppe synkeferdige og overfylte båter fra å gå til sjøs, arrestere menneskesmuglere og gi flyktningene hjelp og pleie i leire på land (der vi kan hjelpe 10 – 20 ganger så mange mennesker som for samme pengesum i Norge). I stedet går våre kyniske politikere inn for at de synkeferdige båtene skal gå til sjøs for at tusenvis av flyktninger skal komme i havsnød, slik at man kan sette i verk en gigantisk redningsoperasjon for å redde dem som ikke drukner. Disse kyniske politikerne ønsker simpelt hen en «redningsbro» til Europa som vil medvirke til å ødelegge vårt (foreløpig) kristne Europa, med vårt kontinents spennende mangfoldighet av nasjonalstater, språk og kulturer. Nå er det bestemt at Europa skal ta i mot 40 000 fremmedkulturelle fra Middelhavsområdet. Et fullstendig destruktivt flertall på Stortinget går inn for at Norge skal ta i mot 10 000 av dem. Dette på toppen av de 5 300 som sitter i asylmottak og venter på å bli plassert på trygd i motstrebende kommuner. Vi kan altså få 15 300 fremmedkulturelle på vent. I Stortinget råder altså den galskapen. Nå er det bare å håpe at Stortinget (i første rekke Arbeiderpartiet) tar til vettet (Rødt, SV, KrF, SP og Venstre har bestemt seg for å styre landet mot kulturelt forfall og nedleggelse av velferdsstaten). Alternativt, eller i tillegg, må vi håpe at landets kommuner sier plent nei til å ta i mot flere fremmedkulturelle enn de allerede har tatt i mot. Partier som nå ikke sier klart fra at nok er nok, fortjener å tape valg. Ungdom: Ikke la dere lure til å tro at dere og Norge blir bedre av at det søles bort milliarder av kroner på å ødelegge landet. Det heter å skyte seg selv i foten.

Det er ikke de folkevalgtes skyld at dette landet vanstyres. Det er folketS skyld som velger udugelige partier og udugelige politikere. Dersom denne iøynefallende udugeligheten får råde i tiden fremover (den kan utelukkende – i overskuelig fremtid – stoppes gjennom valg) har jeg følgende råd til ungdommen:

  • Dersom du ikke evner å bli særdeles velstående, så gi blaffen. La humla suse i den NAV-drevne utforbakken de folkevalgte er i ferd med å bygge for deg. Ha det GØY og ta for deg av de godene du kan skaffe deg mens du kan. Det ser for øyeblikket ut til at det kommer til å gå raskt nedover.
  • Dersom du evner å bli rik, så hold deg søkkrik og på toppen i den «flerkulturelle» nedoverbakken. Husk: Du som er søkkrik kan alltid stikke av til et annet land dersom de hjemlige forholdene skulle bli helt uutholdelige.

 

Av Steinar R. Paulsen

 

 

Leave a Comment

More from category

KLIMAAVTALEN 2015
KLIMAAVTALEN 2015

196 land har nå signert et dokument som innebærer kamp mot menneskeskapte gassutslipp til atmosfæren. Kampen er [Read More]

FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK
FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK

Generelt FMIN talte til et fullpakket OMS. Hun er meget dyktig, talefør og sjarmerende. Hvorvidt hun også er en [Read More]

THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)
THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)

Da min kone og jeg kom til Thailand i 1989, var biltrafikken i Bangkok utrolig plagsom. Det tok bokstavelig timer å [Read More]

BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET
BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET

Min kone og jeg bodde i Bangkok fra 1989 til 1999, og har besøkt Thailand minst to ganger i året siden den tid. [Read More]

HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?
HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?

Fra bloggen til en av kommentar.no’s helter,Hege Storhaug, har vi tillatt oss å sakse dettte: Hvorfor forteller [Read More]

BLIR DET KRIG?
BLIR DET KRIG?

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

Insider

Archives