Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

REFLEKSJONER VED UKESLUTT

hegeAftenposten betraktes dessverre fremdeles av mange som en borgerlig avis. Realiteten er at avisen i dag befinner seg  til venstre for sosialdemokratiet. Det er ikke helt lett å se når skiftet kom, men det ble nok en markert kursforandring til babord under den forrige sjefredaktøren, Hilde Haugsgjerd (tidligere AKP-ml). Under den nåværende sjefredaktøren, Espen Egil Hansen, har Aftenposten også raskt blitt et virksomt organ for homosaken (dagens leder krever eksempelvis at Kirken omgående begynner å vie homo – og lesbepar på samme måte som den vier normale ektepar). I andre saker vet man også instinktivt hva avisen står for, enten det gjelder bevæpning av politiet eller en økning av den muslimske innvandringen til Norge.

Kåre Willoch

Vår gamle konservative statsminister har over årene også foretatt en kursendring til babord, om enn ikke i så utrert grad som Aftenposten. Og han slutter ikke å si morsomme ting. I dag hevder han at det er gledelig at det anarkistiske MDG er stort nok til å få representanter på Stortinget, men at det er like gledelig at det ikke blir for mange av dem. De fleste konservative mennesker føler neppe noen glede over dette en-saks-partiets fremgang i det hele tatt. Man minnes i den forbindelse at Pol Pot – med voldelige midler – forsøkte å omdanne Kambodsja til et bilfritt sykkel – og grønnsakssamfunn. Det gikk ikke bra. Nå forsøker Rasmus Hansson & Co. seg på det samme med Norge – dog med fredelige midler. Delmål: Gjøre Oslo til en død by!

Sverre Diesen og Forsvaret

Vå tidligere forsvarssjef ønsker sikkert at forsvarsbudsjettet skal økes til 2 prosent av BNP over en 10 års periode, og at Forsvarssjefen skal legge frem en detaljert plan for folket som viser hvordan budsjettet skal anvendes over samme periode. Forsvaret er nemlig dårligere enn det var før 9. april 1940, og Hæren er på bar bakke. I den forstand er det imidlertid en tanke interessant at vår aktive general fra Hæren alltid bruker Marinen og Flyvåpenet som eksempler i sine elendighetsprognoser, som ofte er av typen: Dersom det ikke tilføres driftsmidler til våre nye F-35 jagerfly, vil investeringen i kampfly bli like katastrofal som investeringene i fregattene har vært (og så regner han seg videre til at forsvarsevnen kan økes ved at vi skroter våre formidable kystkorvetter). Da er ALDRIMER mer håndfast. Der i gården peker man på at 2 prosentmålet er essensielt for å kunne innfase F-35 programmet (48 kampfly), for å anskaffe nye undervannsbåter, for å kunne erstatte våre maritime fly, for å oppgradere – og modernisere Hæren OG for å gjøre hele strukturen fullt operativ og fullt gripbar. Statsminister Erna Solberg har – overfor NATO – garantert at Norge vil gå for 2 prosentmålet. Dersom Forsvarssjefen blir pålagt å argumentere for et dårligere forsvar, bør han i anstendighetens navn ta sin hatt og gå. Dersom regjeringen svikter på dette området, bør den avløses ved neste stortingsvalg. Folket må ikke tillate at Forsvarssjefen prostituerer seg i forhold til Regjeringen, ei heller at Regjeringen svikter i forholdet til NATO, og dermed også forsvaret av Norge.

Den muslimske flyktning-tsunamien

Regjeringen i en nasjonalstat har én hovedoppgave, nemlig å hegne om nasjonens kultur og religion, og beskytte nasjonalstatens borgere. Derfor er det et sunnhetstegn for Europa at nasjonalstatene vokter sine egne grenser. Så får gjerne Schengen smuldre opp. Vi tror i den forbindelse at vår grense mot Sverige bør stenges omgående, siden flyktningsituasjonen i vårt naboland kan flyte over når som helst.

Human Rights Service (HRS)

Oslo Kommune vil kutte støtten til Hege Storhaug (BILDET) og HRS. HRS er hverken høyreorientert eller venstreorientert, men velorientert, også når det gjelder flyktningsituasjonen. Vi tror det er et meget stort antall tilhengere av HRS som vil sørge for at Hege Storhaug ikke bringes til taushet, selv om (Gud forby) ordføreren i Oslo skulle være en muslim. Ellers kjører selvsagt NRK, de øvrige massemediene og ALLE hjelpeorganisasjonene sin helt ensidige propagandakampanje som skal hjernevaske alle nordmenn til å åpne armer og dører for nye skarer av muslimske flyktninger.

 

Jonas Gahr Støre

Håndteringen av Irak etter avsettelsen av Saddam Hussein – og det at Vesten gikk inn på opprørernes side før avsettelsen -, torturen- og likvidasjonen av  Muhammar Gadafi i Libya er viktige drivkrefter for kaoset i Midtøsten og den muslimske tsunamien som nå oversvømmer Europa. Norge deltok i bombingen i Libya med liv og lyst. Flyvåpenet gjorde naturligvis sin profesjonelle jobb meget godt, men selve Libya-operasjonen var et stort feilgrep, også fra den norske regjeringens side. Professor, forfatter og filmskaper Terje Tvedt har behandlet katastrofen i flere innsiktsfulle avisartikler gjennom de siste dagene. I dag forsvarer Jonas Gahr Støre Vestens og den norske regjeringens handlemåter uten snev av ydmykhet. Det er faktisk ganske forstemmende!

STEINAR R. PAULSEN

One Comment for “REFLEKSJONER VED UKESLUTT”


Leave a Comment

More from category

TRUMP HAR BEGÅTT EN  MAJESTETSFORNÆRMELSE
TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956
DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON
ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

Alle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT
PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH
TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Finansministeren holdt en svært god tale i OMS. Det var som forventet. Hun unngikk å gå i dybden, og holdt seg til [Read More]

DONALD TRUMP
DONALD TRUMP

Den 11. januar holdt Donald Trump sin første pressekonferanse. Den ble dekket i nyhetssendingene. Dessuten dekket URIX [Read More]

FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første tale i OMS. Det var fullt hus. Hun holdt seg til Langtidsplanen [Read More]

Insider

Archives