Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

OPPROP TIL REGJERINGEN

linkkI dag, 11. november 2015, står for første gang 13 forsvarsorganisasjoner sammen om et opprop til regjeringen. Som nevnt, har så vidt vi vet, dette aldri skjedd før. Oppropet står på side 5 i dagens VG og det annonseres også for oppropet på VG-nett i dag. Oppropet kan leses her: http://www.ikrigogfred.no/. Oppropet er også vedlagt dette nyhetsbrevet. IFO har denne høsten hatt en lederrolle i å få dette på plass. Arbeidet har båret frukter og et helt miljø står nå samlet bak oppropet. Etter å ha tett kontakt med det politiske miljøet denne sommeren og høsten er vårt inntrykk følgende:

 Partiene får i sine internundersøkelser av den potensielle velgermassen klar tilbakemelding om at velgerne er mer opptatt av et sterkt og godt forsvar enn bare for to-tre år tilbake. Det vil kunne bidra til at god forsvarspolitikk blir viktigere å få til for partiene.

 Såkalte «flate forsvarsbudsjetter» som har vært realiteten de siste årene er en nedbygging av Forsvaret over tid. Dette siden man ikke kompenserer for den reelle kostnadsøkningen i forsvarssektoren. Dette faktum begynner å bli full ut erkjent blant politikerne.

 I de mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonene som kan oppstå har Forsvaret manglende robusthet og utholdenhet til å håndtere dette på en fullgod måte. Selv om forsvarsministeren har sagt dette mer eller rett ut i ulike sammenhenger, så er nok dette bare delvis erkjent hos sentrale politikere.

IFO har denne høsten levert høringsinnspill og møtt i høring for utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget vedrørende neste års forsvarsbudsjett. Våre merknader gikk langs de samme linjer som dagens opprop, men med særlig vekt på at det må bevilges ytterligere penger for å opprettholde tilstrekkelig tilstedeværelse, beredskap, øving og trening (manglet ca 1,2 mrd kr i år). IFO vil også i løpet av kort tid levere sitt høringsinnspill til prosessen tilknyttet den nye langtidsplanen som skal legges fram for Stortinget til neste vår. Når det gjelder møter denne høsten så var det berammet et folkemøte sammen med alle organisasjonene og www.aldrimer.no i Klingenberg kino den 12.oktober. Dette måtte utsettes da ledelsen i Forsvaret og Forsvarsdepartementet ikke kunne/ville møte. Det vil bli gjort en fornyet vurdering i dagene som kommer om det det skal forsøkes å arrangere et nytt folkemøte med deltakelse av sentrale politikere nå før jul.

Oslo, 11. november 2015

Geir Løndal

Generalsekretær

Leave a Comment

More from category

KONVERTERINGER OVER EN LAV SKO
KONVERTERINGER OVER EN LAV SKO

I følge Romsdals Budstikke skal mitt barndomshjem – historiske Bud Prestegård – gjøres om til bofellesskap [Read More]

EN SKANDALE AVSLØRT
EN SKANDALE AVSLØRT

Statsminister Erna Solberg har forpliktet Norge til å øke forsvarsbudsjettet til 2 – to – prosent av BNP [Read More]

NRKS VALGOMAT – ITJ SÅ TOIJLLATT LÆLL
NRKS VALGOMAT – ITJ SÅ TOIJLLATT LÆLL

valgomat NRK-TV hjelper deg. Også med å innse hvilket parti du bør stemme på ved valget 14. september. [Read More]

BLATTER VALGTE Å TA EN JENS
BLATTER VALGTE Å TA EN JENS

FIFA-president Sepp Blatter har i mange år vært leder for en organisasjon som beskyldes for å ha vært råtten og [Read More]

VENSTRE OG KRF GNAGER PÅ REGJERINGEN
VENSTRE OG KRF GNAGER PÅ REGJERINGEN

Høyre/FrP-regjeringen trenger ingen fiender som har Venstre og KrF som samarbeidspartnere. Så flittige er disse to [Read More]

PINLIG!
PINLIG!

Det vi i min oppvekst i Romsdal kalte snevær i mars, heter nå ekstremvær og lammet torsdag hele hovedstadsområdet [Read More]

NOBELKOMITEEN BØR AVVIKLES I SIN NÅVÆRENDE FORM!
NOBELKOMITEEN BØR AVVIKLES I SIN NÅVÆRENDE FORM!

Den gir blanke blaffen i Alfred Nobels testamente vedr. kriteriene for fredspristildelingene. Den har, ikke minst under [Read More]

Insider

Archives