Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

KLIMAAVTALEN 2015

sun196 land har nå signert et dokument som innebærer kamp mot menneskeskapte gassutslipp til atmosfæren. Kampen er spesielt rettet mot utslipp av CO2 (CO-ekvivalenter). Årsaken er at en frykter at den vil forårsake høyere temperaturer i atmosfæren og føre til store konsekvenser for livet på kloden vår. Med en så omfattende aksjon internasjonalt, bør en kunne forvente dokumentasjon på effekten av CO2-utslippet. Den dokumentasjonen mangler! Effekten er ikke vitenskapelig dokumentert og de fleste som står bak kampen mot CO2 er betalt av oppdragsgiver! 31000 Amerikanske forskere går nå imot teorien om menneskeskapte klimaforandringer.

Jeg har forstått at avtalen skal legges frem for Stortinget og voteres over, for implementering. Da håper jeg det stilles krav til realitetene rundt CO2-effekten under debatten. For min egen del legger jeg følgende til grunn for min holdning i saken.

Historisk er det dokumentert at CO2-nivået synker under kalde perioder og øker igjen først etter flere hundre år med stigende temperatur. Ut over dette er det ikke påvist noen relasjon mellom temperatur og CO2-innhold. Mengden CO2 i atmosfæren under den lille istiden (fra ca. 1400 til 1850) på 280 ppm, er kanskje den laveste i klodens historie. Takket være solens oppvarming av havet, er den nå på 400 ppm, som fremdeles er lavt. Det menneskeskapte CO2-utslippet vi har i dag, gir kun en økning på 4 ppm pr. 100 år! Altså, helt uten betydning!

CO2 er nødvendig for alt liv på kloden. Ved et CO2-nivå på 550 ppm, opp 150 fra i dag, er det bevist øket vekst på fra 20 til 40% for viktige matvarer som ris og grønnsaker. Da kan en spørre seg; hvorfor ønsker vi å forhindre utslipp av CO2? Bare den lille økningen vi har hatt de siste 100 år har øket tilveksten i Norske skoger med 15%. Enkelte gartnere bruker CO2-generatorer for å øke planteveksten i drivhusene. Seriøse forskere hevder at plantene i dag får for lite CO2. Fotosyntesen i planter skjer ved at de tar til seg CO2 og vann, og avgir oksygen. Å øke regnskogen vil gi økt produksjon av oksygen, men forutsetningen er et tilstrekkelig nivå med CO2. Vi ønsker altså å ta vare på regnskogen, men samtidig forsøker vi å fjerne CO2 fra luften, som den er avhengig av for å leve! Senker vi CO2 nivået, risikerer vi at plantelivet dør ut, og i neste omgang dør vi! Egentlig burde vi forske på hvordan vi kan tilføre tilstrekkelig CO2 til atmosfæren, dersom nivået blir for lavt!

Ser en tilbake 600 millioner år, er det bare unntaksvis at snitt-temperaturen har vært så lav som nå! De siste 40 millioner år har snitt-temperaturen sunket fra nesten 22 grader ned til ca. 15, som vi har i dag. I de siste 3 millioner år har vi hatt ca. 30 istider. Vi har hatt istider med et CO2 nivå 20 ganger høyere enn i dag!

Klimaavtalen forutsetter at vi skal forhindre at temperaturen stiger mer enn 2 grader, og det skal jobbes for å klare 1,5! Under den lille istid sank temperaturen med 2 grader. Til nå har temperaturen igjen økt med 0,8 grader. Den må altså stige ytterligere 1,2 grader for å nå det nivået som var før. For 3000 år siden var det enda varmere. Dette betyr at selv om vi ikke gjør noe av det klimaavtalen krever, vil naturen selv ordne med de 1,5 grader det her er snakk om, og kanskje enda litt til. Den videre utvikling styres som før av jordens bane rundt solen, jordaksens vinkel til banen, solens aktivitet, variasjoner i magnetfeltet rundt solen og partikkel-stråling fra universet. I tillegg kommer variasjoner i Stillehavs-strømmen, El Nino og La Nina og andre naturlige prosesser. CO2 nivået har null effekt!

Variasjoner i den globale temperatur er ikke menneskeskapt. CO2-hysteriet er menneskeskapt! Det har til nå kostet verden mer enn 11 000 milliarder kroner og store lidelser forårsaket av klimakvotesystemet. Stortinget bør og må kreve dokumentasjon!

ODD FURUSETH

OBS Denne srtikkelen om KLIMAAVTALEN er skrevet av ODD FURUSETH og utgitt i bladet Aktuelt Spania i Alfaz del Pi i Spania. Med forfatterens samtykke sendte Kris Kristensen artikkelen til meg, og jeg antok feilaktig at den var skrevet av ham. Men artikkelen er altså skrevet av Odd Furuseth. Jeg beklager det inntrufne.

Previous Topic:
Next Topic:

Leave a Comment

More from category

FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK
FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK

Generelt FMIN talte til et fullpakket OMS. Hun er meget dyktig, talefør og sjarmerende. Hvorvidt hun også er en [Read More]

THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)
THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)

Da min kone og jeg kom til Thailand i 1989, var biltrafikken i Bangkok utrolig plagsom. Det tok bokstavelig timer å [Read More]

BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET
BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET

Min kone og jeg bodde i Bangkok fra 1989 til 1999, og har besøkt Thailand minst to ganger i året siden den tid. [Read More]

TIL UNGDOMMEN  (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)
TIL UNGDOMMEN (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)

Begrepet bærekraftig utvikling («sustainable development») ble lansert i rapporten Vår felles framtid som ble lagt [Read More]

HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?
HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?

Fra bloggen til en av kommentar.no’s helter,Hege Storhaug, har vi tillatt oss å sakse dettte: Hvorfor forteller [Read More]

BLIR DET KRIG?
BLIR DET KRIG?

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

Insider

Archives