Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

sivFinansministeren holdt en svært god tale i OMS. Det var som forventet. Hun unngikk å gå i dybden, og holdt seg til Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Den foreliggende LTP er egentlig langtidsplanen for Sjøforsvaret og Luftforsvaret, siden Hæren og HV fremdeles analyseres. Hun sa ingenting som ikke var kjent for forsamlingen (fullt hus) på forhånd. Men hun gjorde flere presiseringer, særlig under spørsmålsrunden.

Under talen presiserte hun at LTP utgjør en historisk satsning på Forsvaret. Utsagnet krever en presisering. Den viktigste er at hun vet mye om satsningen i 2017, mindre om satsningen i 2018, lite om satsningen frem til 2024 og at hun er like blank som alle andre hva angår den totale satsningen gjennom de neste 20 år. Derfor er det naturligvis langt lettere for henne å være kjekk hva angår uttalelser om 20-årsperioden enn kjekk hva angår utviklingen av Forsvarsevnen  innen 2024. Det kommer blant annet av at Stortinget vedtar årlige budsjetter, og at ett storting ikke kan binde det neste. Finansministeren gjør et nummer av at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet (og dertil indreopposisjonen) har stillet seg bak LTP, hvilket selvsagt bør gi en viss garanti for at den bevilgningstakten som er forslått i årene fremover blir opprettholdt. Problemet er at bevilgningstakten er for lav i utgangspunktet. Dertil kan det antas med stor sikkerhet at siste ord ikke er sagt. Omkamper vil komme. De bør komme i forbindelse med partienes landsmøter.

Finansministeren understreket at kampen om Andøya er over, og at det militære personellet på Andøya og sivilbefolkningen har lagt ned våpnene med et smil. Det er ganske pussig i grunnen, siden alt på Andøya, inkludert hangarer, personell og logistikk, allerede er tilrettelagt for våre nye overvåkningsfly. Dessuten er Andøya vel tilrettelagt for mottak av allierte forsterkningsstyrker. Dersom Andøya legges ned, må alt som er bygget opp på Andøya demobiliseres, og gjenoppbygges på Ørlandet. Der blir det i så fall trangt om saligheten. Dessuten blir det hele svindyrt, hvilket vil måtte gå ut over strukturen – og kampkraften i Forsvaret forøvrig. Det er tvil i vide kretser om Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) virkelig ønsker nedleggelse av Andøya.

Det ble stillet flere gode spørsmål. Ett spørsmål var om hvorfor Norge ikke har samme budsjettordning som Finland og Danmark, der forsvarsbudsjettene vedtas av de folkevalgte for henholdsvis fire og fem år av gangen, mens Stortinget budsjetterer for ett år av gangen. Finansministeren svarte at den ordningen de har i Finland og Danmark er god, men at noe tilsvarende hos oss krever en grunnlovsforandring. Her kan anføres at det har vært foreslått opprettelse av et forsvarsfond, i likhet med samferdselsfondet. En slik ordning krever ikke grunnlovsforandring. Forslaget ble nedstemt i Stortinget.

Det ble også reist følgende spørsmål: Hvorfor har ikke regjeringen gått inn for å følge NATO-vedtaket om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP innen 2024, slik regjeringen forpliktet Norge til i 2014, og slik et enstemmig Fremskrittsparti (inkludert finansministeren selv), et enstemmig Senterpari og 17 av 19 fylkeslag i Høyre opprinnelig gikk innfor (Senterpartiet holder fast ved målsettingen)? Finansministeren fremholdt at man i LTP har 2 prosentmålet som målsetting, og at hun håper målet blir nådd så raskt som mulig. Det er bare det at med budsjettallene i LTP, kan ALDRI  2-prosentmålet oppnås med mindre man får et fall i BNP.

STEINAR R. PAULSEN

Leave a Comment

More from category

TRUMP HAR BEGÅTT EN  MAJESTETSFORNÆRMELSE
TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956
DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON
ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

Alle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT
PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH
TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

DONALD TRUMP
DONALD TRUMP

Den 11. januar holdt Donald Trump sin første pressekonferanse. Den ble dekket i nyhetssendingene. Dessuten dekket URIX [Read More]

FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første tale i OMS. Det var fullt hus. Hun holdt seg til Langtidsplanen [Read More]

Insider

Archives