Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

globeAlle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store deler av middelklassen utryddet, mens forskjellene mellom rike og fattige har økt. Samtidig har USA tapt mye av sin tidligere evne som verdens politimann, mens Russland ruster opp og Kina befester seg som gryende supermakt. I Europa erfares økonomisk stagnasjon, avkristning og moralsk forfall i nasjonalstatene, der flyktningstrømmene medfører en følelse av at sterkt troende muslimer etter hvert vil ta makten. Samtidig har nasjonalstatene underkastet seg et stadig mer byråkratisk EU som tilriver seg overnasjonal kontroll. Norge har underlagt seg EU, hvilket for eksempel gjør at våre domstoler må danse etter EUs pipe. Utviklingen i USA og Europa skyldes «ELITEN», som tvinger folk flest til underkastelse gjennom lammende «krav» om politisk korrekthet i absolutt alle forhold. Nå går det ikke lenger. Både i USA og Europa skjer det en stille revolusjon. Donald Trump vant presidentvalget i USA (Hillary Clinton måtte nøye seg med å vinne California, demokratenes høyborg). Han vil filleriste den inngrodde orden. Dette til forskrekkelse for USAs demokrater, og noen republikanere, men det vil forhåpentligvis skape et nytt fundament for vekst og velstand. I Europa fosser de nasjonalkonservative partiene frem, til tross for at «ELITEN» stempler dem som brunsvidde populister. Det ville være en befrielse om denne stille revolusjonen får bukt med euroen og resulterer i et sterkt nedskalert EU. Norge vil da forhåpentligvis komme seg ut av EØS. Etter BREXIT kan et EFTA med Storbritannia i førersetet bli et utrolig spennende alternativ. I denne kronikken vil jeg peke på en del forhold som kanskje kan bidra til diskusjon. 

Et stort flertall av verdens forskere mener at det er overveiende sannsynlig at menneskehetens utslipp av CO2-ekvivalenter har en påvirkning på klodens klima. De fleste av dem er også klar over at denne påvirkningen ikke er målbar i forhold til de naturlige klimavariasjonene (fra istid til palmer på Grønland). Til klimaindustriens fortvilelse begynner det å gå opp for folk flest at det ikke er vitenskapsmennene som jukser med matematiske modeller og tall. Jukset gjøres av politisk oppnevnte «eksperter» for hvem det er maktpåliggende å få flest mulig i alle lag av befolkningen i alle land til å tro at klodens klimavariasjoner i alt vesentlig er menneskeskapte, og at det er mulig for oss jordboere å stenge av klimabryteren på en temperatur som ligger 1,5 – 2 grader over dagens (hvilket alene faller på sin egen urimelighet). Det som er utrolig merkelig er at det dukker opp sterke velfinansierte vitenskapelige miljøer (klimaindustrien) som ikke holder seg til de opprinnelige vitenskapelige analysene, men til de rapportene fra FNs klimapanel (IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change) som er politisk manipulerte. «Ekspertenes» og klimaindustriens anstrengelser har faktisk vært såpass vellykkede at vi har endt opp med Paris-avtalen. Det vil koste astronomiske summer å iverksette avtalen, og det hele vil sannsynligvis være til meget liten nytte. Carl I. Hagen har som kjent utfordret klimaindustrien. Den 30. januar angrep 5 professorer fra Universitetet i Oslo (UiO) ham for å nære en skepsis til klimaindustrien som ikke er kunnskapsbasert. Ille nok. Men det verste er at de fem insinuerer at det kun er vitenskapsmenn som er i IPCC-leiren som er legitime klimaforskere. Dermed må man formode at vitenskapsmenn og forskere som professor Ivar Giæver, dosent Fred Goldberg, NIPCC og klimarealistene er illegitime vitenskapsmenn og klimaforskere. Aftenposten, men også NTB og NRK, er mikrofonstativer for dette vrøvlet.

Professorer har i alle år vært en del av den virkelige eliten. De har vært høyt respekterte for sine kunnskaper og evne til formidling. Gjennom noen år har imidlertid enkelte personer i disse ærverdige miljøene og i andre ledende sjikt i vestlige samfunn, geberdet seg på en slik arrogant måte at «ELITEN» har blitt et skjellsord. Brede folkegrupper er lei av utvanning av nasjonal identitet, stagnasjon, ensretting og mangel på fremtidsoptimisme, noe som «ELITEN» naturligvis blir tillagt ansvaret for. En stille revolusjon er i emning. Den foregår på mange plan. De fem professorene ved UiO har dessverre utvilsom meldt seg inn i «klima-eliten». Man kan ellers lure på om professorer ved UiO generelt har en tendens til å velge seg inn i de nye «elitene». Vi har merket det i historiefaget, der eksempelvis professor Torgrim Titlestad bibringer lesende og lyttende nordmenn kunnskaper om sagatiden og vår historie fra de eldste tider på en fremragende og glitrende måte, mens professor Hans Jacob Orning ved UiO arrogant skjeller professor Titlestad ut for å være kunnskapsløs. Professor Orning har funnet sin soleklare plass i «historie – eliten». I økonomifaget kan man observere noe tilsvarende. I det faget har vi en utrolig spennende begavelse i professor Erik S. Reinert, som i stor grad baserer seg på tysk økonomiforståelse og empiri snarere enn på matematisk modellering og nyliberalisme. Han er oversatt til over 20 språk, og er en yndet foredragsholder i en rekke land der hans verter oftest tilhører det politiske – og akademiske ledersjikt. Det sies at det er gravet en vollgrav omkring UiO for å hindre professor Reinert fra å komme inn. Og på innsiden regjerer professor Karl Ove (Kalle) Moene. Han tilhører «økonomi – eliten». Det er trolig mange flere ensrettende «eliter» enn de nevnte tre ved UiO.

Den revolusjonen som er i emning retter seg også helt klart mot «ELITEN» i de etablerte politiske partiene, Regjeringen, Stortinget, de store næringslivs-organisasjonene og elitistiske tenketanker som CIVITA og AGENDA. Innvandringsindustrien og fredsindustrien kommer i samme kategori. Det finnes mange flere. Et fellestrekk ved alle disse «ELITENE» er at folk flest har en gryende erfarings – og kunnskapsbasert overbevisning om at velgernes, medlemmenes og støttespillernes meninger ikke blir representert i anstendig grad. Ett eksempel er at vanlige velgere ikke har noen som helst innflytelse på hvem som velges til Stortinget. Dermed oppstår broiler-problemet.  Et annet er at 80 prosent av velgerne er mot norsk EU-medlemskap, mens 80 prosent av de folkevalgte er for. Dette er en demokratisk utfordring. Det er en morsom observasjon at de eneste tre land som aldri har vært underlagt føydalsystemet er Sveits, Island og Norge. De er ikke medlemmer av EU. Den 31/1 kunne man lese i Aftenposten at Angela Merkel har invitert sin ideologiske åndsfrende Erna Solberg til årets G20-toppmøte. Så kommer det lurt fra Erna Solberg: Tyskland og Norge ser likt på utenrikspolitiske spørsmål. Tja, mon det. Erna Solberg og Tyskland ser nok likt på utenrikspolitiske spørsmål. Hun er en god berliner. Men 80 prosent av oss nordmenn er faktisk anglofile, ikke minst i utenrikspolitiske spørsmål. AP-toppene er ikke det spor bedre enn Erna Solberg & Co. Nå forlyder det at AP – toppene og LO – sjefen maner LO – medlemmene til å gjøre som om de er for EØS – avtalen inntil stortingsvalget i 2017 er over. Så får vi se om forsøkene på ensretting bærer frukter.

Et økende antall lyttere, lesere og seere mener at mediene har gått i de ensidige interessers tjeneste, og at de er sannhetsfortrengere. Dette ble til fulle demonstrert under presidentvalget i USA. Aftenposten og de øvrige avisene, NRK og NTB tok notorisk feil, og etter valget har de rakket ned på president Trump og grått over at deres kandidat (Hillary Clinton) ikke ble valgt. Så har president Trump vist handlekraft, for eksempel ved å tette grensene. Dette blant annet for å unngå at uønskede muslimer skal slå seg ned i USA. Dette har naturligvis ført til demonstrasjoner for muslimsk innvandring. På mange måter ville det vært bedre om de marsjerende aktivister hadde demonstrert mot hvordan kvinner blir behandlet i muslimske land. Man skal for øvrig merke seg at land som Saudi-Arabia ikke har protestert mot president Trumps forsterkning av grensekontrollen. Saudi-Arabia er nemlig et av de mange land som vokter sine egne grenser med alle adekvate midler. En nasjonalstats oppgave er faktisk å vokte egne grenser.

Innvandringsindustrien og våre massemedier er svært opptatte av at Norge og andre kristne land skal ta imot flere muslimske flyktninger fra Midtøsten. Gjennomgangsmelodien i de leirene er at kristne rett og slett er slemme mot muslimer. For å kunne propagandere lettere for fri innvandring, er det sterke krefter i sving for å slippe å forholde seg til Norge som et kristent land: Det vil være hyggeligere for muslimene, må vite, om Norge blir definert som et sekulært land. Den 29/1 krevde så Aftenposten på lederplass at Kirken må skilles fra Grunnloven. Konsekvensen blir avkristning uansett hva intensjonene hevdes å være. I hele denne ekle kampanjen glemmes det at muslimene i Midtøsten har hundset og jaget jødene bort fra sine urgamle hjem i araberlandene. I dag finnes det ikke en jøde syd for Middelhavet. Muslimene har behandlet sine kristne minoriteter like ille. Nesten alle er fordrevet, og de som er igjen blir hundset og herset med på daglig basis. Hvor stort har dette blitt slått opp i mediene? Hvor mange nordmenn har demonstrert i gatene mot denne utviklingen?

BREXIT kom også som et sjokk på «ELITEN» og flere til. Den 29/1 skrev Per Edgar Kokkevold om BREXIT («EU-striden som aldri tar slutt»). Han beskriver innsiktsfullt den hinderløypen som ligger foran Storbritannia før de endelig kan fri seg fra EU (lenker, bånd og tvang – mine ord). Det er bare det at dette kan gå fortere enn svint. Storbritannia kan få attraktive handelsavtaler, blant annet med USA, og landet kan gå inn i en ny velstandsutvikling. Utviklingen i Europa bør nødvendigvis ikke være til EUs fordel. Oppløsningen kan skje raskt. Norge bør selvsagt velge London, også for fremtiden!

Det stod mer merkelig å lese i Aftenposten den 29/1. EUs mann i Aftenposten, Øystein Kløvstad Langberg, skrev i den forbindelse artikkelen «Distriktene stemmer frem opprøret – nå svarer byene». I så fall blir det forhåpentligvis et svare spetakkel. Så vidt man kan se står hegningen om nasjonalstatene sterkest på Europas landsbygder. Det er der man finner sunne nasjonalkonservative holdninger, eller fedrelandskjærlighet om man vil. I de store byene i Europa, Oslo er en av dem, pågår det nemlig en utskifting av de opprinnelige beboerne (etniske nordmenn i Oslo) i et faretruende tempo. Det ville være naivt å tro at Europas «nye landsmenn» som befolker byene brenner etter å verne om nasjonalstatene. Og «ELITEN», som stort sett befinner seg i byene, står på de nye landsmenns side. Det er slike erkjennelser blant folk flest som gjør at Senterpartiet kan komme til å gjøre et brakvalg i 2017.

Til sist: Fra flere hold blir det hevdet at høyreekstrem terror overgår muslimsk terror i Europa. Det er løgn! Minst 540 europeere er drept av organiserte muslimske terrorister siden 2000. I samme tidsrom er 107 personer drept av uorganiserte høyreekstremister. Organiserte terrorister tilhører et muslimsk terrornettverk som for eksempel IS. Anders Behring Breivik er et eksempel på en uorganisert høyreekstremist (ensom ulv). Tyrkia er ikke med i foranstående tall. Og som kjent dreper terroristene i muslimske land hverandre i hopetall. I stort: Alle muslimer er ikke terrorister, men alle terrorister er muslimer.

STEINAR R. PAULSEN

Leave a Comment

More from category

TRUMP HAR BEGÅTT EN  MAJESTETSFORNÆRMELSE
TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956
DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT
PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH
TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Finansministeren holdt en svært god tale i OMS. Det var som forventet. Hun unngikk å gå i dybden, og holdt seg til [Read More]

DONALD TRUMP
DONALD TRUMP

Den 11. januar holdt Donald Trump sin første pressekonferanse. Den ble dekket i nyhetssendingene. Dessuten dekket URIX [Read More]

FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første tale i OMS. Det var fullt hus. Hun holdt seg til Langtidsplanen [Read More]

Insider

Archives