Et annerledes nettmagasin
Wednesday April 1st 2015

HVA FOREGÅR I FORSVARET?

Av kontreadmiral Knut Aam.

Aftenposten har i den siste tiden igjen satt søkelyset på Forsvaret. Dette er prisverdig, men jeg tror ikke vi får noen endelig avklaring på problemstillingene som tas opp. Nå er derfor tiden inne for å søke profesjonell hjelp. Hvem er den nærmeste å henvende seg til enn NRK – journalisten Torkjell Berulfsen? Det synes det å være stoff nok for et program i serien ”Berulfsens konspirasjonsteorier”, for eksempel med tittelen ”Da Vinci – koden 2”?  La meg gi ham noen hint.

Aftenposten stiller spørsmålet om det var det riktig at Harald Sunde (bildet), før han ble Forsvarssjef, måtte forplikte seg til ikke å utfordre den omstridte beslutning om å samle den politiske og den militære ledelse under samme tak (Aftenposten, 18 Januar 2011:”Forsvarsjef måtte love fred i eget hus”). General Sunde avviser dette, og sier at han med åpne øyne gikk inn i stillingen, og var klar over at Integrert Strategisk Ledelse (ISL) var et styringssystem godkjent av Stortinget. Sunde understreker at han ikke er redd for å utfordre systemet i forbedringens navn. (Konspirasjonsteori 1).
Forsvarssjefen føler behov for å presisere i det offentlige rom at han er sjefen (Aftenposten, 21 Januar 2011: ”Det er jeg som er sjefen”). Det minner meg om et messingskilt festet like ved rattet på min svigerfars motorbåt. På skiltet var det inngravert: ”I am the Captain on board this ship, and my wife allow me to say so”. Enhver borger av landet vet at Forsvarsjefen er sjef for Forsvaret – eller er det ikke så enkelt lenger? Har sjefsansvaret smuldret bort, og Forsvarsministeren på en utilbørlig måte blander seg inn utøvelsen av det ansvar som er tillagt Forsvarsjefen?   Er dette realiteten i dagens politiske – militære ”ekteskap”? (Konspirasjonsteori 2).
Kontreadmiral Finseth i egenskap av Generalinspektør for Sjøforsvaret gikk kraftig ut mot samordningen i Oslo Militære Samfund i 2005. I dag, i egenskap av sjef for Forsvarsstaben, er viseadmiral Finseth av en annen mening, og sier at problemene med det politiske – militære ”ekteskapet” er løst (Aftenposten, 18 Januar 2011: Viseadmiral raste mot politisk styring”). Har Finseth måtte forplikte seg, som Sunde, om ikke å kritisere/motarbeide sammenslåingen før han fikk stillingen som sjef for Forsvarsstaben og dermed en høyere grad?   Er dette bevisst manipulering fra Forsvarsdepartementets side, for å oppnå lojale støttespillere og innflytelse? Har Sunde og Finseth måtte ”svelge noen kameler” for å få realisert egne ambisjoner?  (Konspirasjonsteori 3).
Hva med påstandene om ukultur, smøring og misligheter begått av offiserer i Forsvaret, og den etterfølgende granskning, som endte i full frikjennelse? Var granskningen (Aftenposten, 20 Januar 2011: ”Ble aldri presset av Forsvarsdepartementet”) en dekkoperasjon, hvor den virkelige agendaen var å bli kvitt kritiske røster på høyt nivå, samt løfte en advarende finger til offiserer og byråkrater ned i organisasjonen?  Viseadmiral Reksten var det virkelige målet for operasjonen, og de andre bare småfisker i denne sammenheng. Dette var en del av departementets agenda: bli kvitt /nøytralisere plagsomme kritikere av den nye og omstridte ledelsesmodellen – med andre ord mer makt til embetsverket. (Konspirasjonsteori 4).
Hvorfor skal Forsvarsdepartementet på død og liv presse igjennom en ledelsesmodell, som møter så mye motstand både politisk og i Forsvaret? En forklaring kan være den alltid tilstedeværende politiske belastning det er å skulle forklare/begrunne gapet mellom mål og midler. Det har aldri vært politisk vilje til å bevilge tilstrekkelig midler til å dekke dette gapet. Tidvis har dette medført mye politisk støy. Ved å integrere/samordne departementets og Forsvarets organisasjon på dette nivå får politikerne mulighet til å gi et skinn av at gapet er dekket uten at dette er tilfelle.  Denne kamuflering av virkeligheten oppnås ved at byråkratene og offiserene i ene øyeblikket utarbeider rammebetingelsene for oppdrag til Forsvarsjefen på vegne av Forsvarsministeren, for i neste øyeblikk å utrede oppdraget på vegne av Forsvarsjefen. Således kan Forsvarsministeren påvirke resultatet ved å justere/tilpasse rammebetingelsene underveis dersom ministeren finner det formålstjenelig, for å oppnå at målene er i samsvar med midlene. (Konspirasjonsteori 5).
Igjen er et nordisk forsvarssamarbeide satt på agendaen av venstresiden i norsk politikk. Målsettingen er langsiktig, nemlig å få Norge ut av NATO, minske amerikansk innflytelse, være med på å skrinlegge det planlagte rakettskjoldet og å slippe å bidra med militære styrker i NATO operasjoner. USA har alltid vært vår støttespiller eller forsvarspolitisk garantist om en vil – til stor frustrasjon for venstresiden.
Amerikanerne vet vi kommer når vi trenger dem (ref: 1. og 2. verdenskrig). Norge har valgt det amerikanske jagerflyet til erstatning for F-16, og venstresiden gambler på at USA fortsatt vil forbli vår garantist, som en konsekvens av flykjøpet. Dersom USA sier nei – er ikke det noe stort problem; flykjøpet kanselleres og Norge kjøper det svenske jagerflyet. Altså får venstresiden i pose og sekk (Konspirasjonsteori 6).
Skjult agenda? Tja – vet ikke sikkert, tror bare kanskje?

Previous Topic:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

880,514 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More from category

DET BLIR KRIG – SOM VIL INVOLVERE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN
DET BLIR KRIG – SOM VIL INVOLVERE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

AVISDØDEN – en kjetters personlige betraktninger
AVISDØDEN – en kjetters personlige betraktninger

Opplagstallene for norske dagsaviser fortsetter å falle. I fjor gikk det samlede løssalget tilbake 11 prosent, mens [Read More]

The most anti-Semitic country in the West
The most anti-Semitic country in the West

The President of Israel, Mr. Shimon Peres’ critical comments on the current Norwegian government’s [Read More]

POLITIKK OG FILOSOFI
POLITIKK OG FILOSOFI

Politisk tekning er for tiden statisk, rituell og lite spennende. Tempoet i det samfunnet som politikerne skal tjene er [Read More]

AFTENPOSTEN VIL VOKSE?
AFTENPOSTEN VIL VOKSE?

Aftenposten tilpasser nyhetene til den venstrevridde ideologi som preger de fleste norske massemedier. Målgruppen er [Read More]

APEKODEN
APEKODEN

I flere år var ledende AP-folk på jakt etter FrP-koden. De fant ingen. Etter at Jonas Gahr Støre (bildet) gravde seg [Read More]

SMYGANDE ISLAMISME
SMYGANDE ISLAMISME

Noko viktig er i ferd med å skje. Problem som er knytte til islamisering i Europa har vore feia under teppet både av [Read More]

Insider

Archives