Et annerledes nettmagasin
Monday May 21st 2018

HVA FOREGÅR I FORSVARET?

Av kontreadmiral Knut Aam.

Aftenposten har i den siste tiden igjen satt søkelyset på Forsvaret. Dette er prisverdig, men jeg tror ikke vi får noen endelig avklaring på problemstillingene som tas opp. Nå er derfor tiden inne for å søke profesjonell hjelp. Hvem er den nærmeste å henvende seg til enn NRK – journalisten Torkjell Berulfsen? Det synes det å være stoff nok for et program i serien ”Berulfsens konspirasjonsteorier”, for eksempel med tittelen ”Da Vinci – koden 2”?  La meg gi ham noen hint.

Aftenposten stiller spørsmålet om det var det riktig at Harald Sunde (bildet), før han ble Forsvarssjef, måtte forplikte seg til ikke å utfordre den omstridte beslutning om å samle den politiske og den militære ledelse under samme tak (Aftenposten, 18 Januar 2011:”Forsvarsjef måtte love fred i eget hus”). General Sunde avviser dette, og sier at han med åpne øyne gikk inn i stillingen, og var klar over at Integrert Strategisk Ledelse (ISL) var et styringssystem godkjent av Stortinget. Sunde understreker at han ikke er redd for å utfordre systemet i forbedringens navn. (Konspirasjonsteori 1).
Forsvarssjefen føler behov for å presisere i det offentlige rom at han er sjefen (Aftenposten, 21 Januar 2011: ”Det er jeg som er sjefen”). Det minner meg om et messingskilt festet like ved rattet på min svigerfars motorbåt. På skiltet var det inngravert: ”I am the Captain on board this ship, and my wife allow me to say so”. Enhver borger av landet vet at Forsvarsjefen er sjef for Forsvaret – eller er det ikke så enkelt lenger? Har sjefsansvaret smuldret bort, og Forsvarsministeren på en utilbørlig måte blander seg inn utøvelsen av det ansvar som er tillagt Forsvarsjefen?   Er dette realiteten i dagens politiske – militære ”ekteskap”? (Konspirasjonsteori 2).
Kontreadmiral Finseth i egenskap av Generalinspektør for Sjøforsvaret gikk kraftig ut mot samordningen i Oslo Militære Samfund i 2005. I dag, i egenskap av sjef for Forsvarsstaben, er viseadmiral Finseth av en annen mening, og sier at problemene med det politiske – militære ”ekteskapet” er løst (Aftenposten, 18 Januar 2011: Viseadmiral raste mot politisk styring”). Har Finseth måtte forplikte seg, som Sunde, om ikke å kritisere/motarbeide sammenslåingen før han fikk stillingen som sjef for Forsvarsstaben og dermed en høyere grad?   Er dette bevisst manipulering fra Forsvarsdepartementets side, for å oppnå lojale støttespillere og innflytelse? Har Sunde og Finseth måtte ”svelge noen kameler” for å få realisert egne ambisjoner?  (Konspirasjonsteori 3).
Hva med påstandene om ukultur, smøring og misligheter begått av offiserer i Forsvaret, og den etterfølgende granskning, som endte i full frikjennelse? Var granskningen (Aftenposten, 20 Januar 2011: ”Ble aldri presset av Forsvarsdepartementet”) en dekkoperasjon, hvor den virkelige agendaen var å bli kvitt kritiske røster på høyt nivå, samt løfte en advarende finger til offiserer og byråkrater ned i organisasjonen?  Viseadmiral Reksten var det virkelige målet for operasjonen, og de andre bare småfisker i denne sammenheng. Dette var en del av departementets agenda: bli kvitt /nøytralisere plagsomme kritikere av den nye og omstridte ledelsesmodellen – med andre ord mer makt til embetsverket. (Konspirasjonsteori 4).
Hvorfor skal Forsvarsdepartementet på død og liv presse igjennom en ledelsesmodell, som møter så mye motstand både politisk og i Forsvaret? En forklaring kan være den alltid tilstedeværende politiske belastning det er å skulle forklare/begrunne gapet mellom mål og midler. Det har aldri vært politisk vilje til å bevilge tilstrekkelig midler til å dekke dette gapet. Tidvis har dette medført mye politisk støy. Ved å integrere/samordne departementets og Forsvarets organisasjon på dette nivå får politikerne mulighet til å gi et skinn av at gapet er dekket uten at dette er tilfelle.  Denne kamuflering av virkeligheten oppnås ved at byråkratene og offiserene i ene øyeblikket utarbeider rammebetingelsene for oppdrag til Forsvarsjefen på vegne av Forsvarsministeren, for i neste øyeblikk å utrede oppdraget på vegne av Forsvarsjefen. Således kan Forsvarsministeren påvirke resultatet ved å justere/tilpasse rammebetingelsene underveis dersom ministeren finner det formålstjenelig, for å oppnå at målene er i samsvar med midlene. (Konspirasjonsteori 5).
Igjen er et nordisk forsvarssamarbeide satt på agendaen av venstresiden i norsk politikk. Målsettingen er langsiktig, nemlig å få Norge ut av NATO, minske amerikansk innflytelse, være med på å skrinlegge det planlagte rakettskjoldet og å slippe å bidra med militære styrker i NATO operasjoner. USA har alltid vært vår støttespiller eller forsvarspolitisk garantist om en vil – til stor frustrasjon for venstresiden.
Amerikanerne vet vi kommer når vi trenger dem (ref: 1. og 2. verdenskrig). Norge har valgt det amerikanske jagerflyet til erstatning for F-16, og venstresiden gambler på at USA fortsatt vil forbli vår garantist, som en konsekvens av flykjøpet. Dersom USA sier nei – er ikke det noe stort problem; flykjøpet kanselleres og Norge kjøper det svenske jagerflyet. Altså får venstresiden i pose og sekk (Konspirasjonsteori 6).
Skjult agenda? Tja – vet ikke sikkert, tror bare kanskje?

Previous Topic:

Leave a Comment

More from category

KLIMAAVTALEN 2015
KLIMAAVTALEN 2015

196 land har nå signert et dokument som innebærer kamp mot menneskeskapte gassutslipp til atmosfæren. Kampen er [Read More]

FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK
FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK

Generelt FMIN talte til et fullpakket OMS. Hun er meget dyktig, talefør og sjarmerende. Hvorvidt hun også er en [Read More]

THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)
THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)

Da min kone og jeg kom til Thailand i 1989, var biltrafikken i Bangkok utrolig plagsom. Det tok bokstavelig timer å [Read More]

BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET
BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET

Min kone og jeg bodde i Bangkok fra 1989 til 1999, og har besøkt Thailand minst to ganger i året siden den tid. [Read More]

TIL UNGDOMMEN  (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)
TIL UNGDOMMEN (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)

Begrepet bærekraftig utvikling («sustainable development») ble lansert i rapporten Vår felles framtid som ble lagt [Read More]

HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?
HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?

Fra bloggen til en av kommentar.no’s helter,Hege Storhaug, har vi tillatt oss å sakse dettte: Hvorfor forteller [Read More]

BLIR DET KRIG?
BLIR DET KRIG?

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

Insider

Archives