Et annerledes nettmagasin
Monday May 21st 2018

BRÅTT VÆROMSLAG VED STAD?

Kommandør Einar Ebbesen, Kystpartiet i Alstahaug

Kystverket har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjennomført en konseptutvalgutredning av Stad skipstunnel. Den skal nå gjennom en ekstern kvalitetssikring. Konklusjonen og anbefalingen i den 67 siders utredningen er at skipstunnel ikke bygges gjennom Stadlandet. Som vanlig blir det presisert at anbefalingen er gjort ut fra en helhetsvurdering – som om det skulle gjøre den mer troverdig!

Det er ganske utrolig at Kystverket, som skal ivareta kyst- og skipsfarten, kan gå ut med denne konklusjonen, og det bare tre år etter at samme etat konkluderte med det motsatte! Hva har endret seg så mye ved Stad på tre år? Topografien er den samme og været kan man som kjent ikke gjøre noe med. Dette utspillet kan, etter mitt syn, ikke være noe annet enn et bestillingsverk for fortsatt trenering av Stad skipstunnel!

 

Bare store teller

Kystdirektør Kirsti Slotsvik avviser naturligvis at utredningen er et bestillingsverk. Hun hevder at den siste analysen er gjort på et bedre grunnlag enn forrige rapport fra 2007. Ved hjelp av bølgedata og data fra skipsovervåkningssystemet AIS (Automatic Identification System), har hun nemlig funnet ut at enkelte båter har seilt rundt Stad også når det blåser storm! Hun nevner imidlertid ikke størrelsen på disse fartøyene. Den totale skipstrafikken forbi Stad hvert år teller tross alt 18 000 fartøyer, og mange små fartøyer, fiskebåter inkludert, har ikke AIS-systemet. Selv om systemet har forbedret overvåkingen av skipstrafikken, er jo været det samme – og ifølge en del eksperter vil vi få mer ”ekstremvær” i fremtiden. Kystdirektøren peker videre på at siste dødsulykke på ved Stad var i 1984, at det ikke har vært forlis i området siden 1994, og at sannsynligheten for ulykker i fremtiden er så lav at det ikke svarer seg med et tunnelprosjekt til 1,7 milliard kroner. Det sier hun til tross for at det hvert år blir registrert rundt 20 mer eller mindre alvorlige hendelser på sjøen ved Stad.

Kystdirektørens godværsvarsel

Det er ifølge kystdirektøren ikke tilstrekkelig dårlig vær på Stadhavet til at det er nødvendig med tunnel. Det er en ganske utrolig uttalelse fra den ansvarlige sjef for ivaretakelse av sikkerheten på kysten! Selv om hun av profesjon er landskapsarkitekt, bør hun da ha fått med seg at dette havstykket er ett av de farligste på norskekysten; nevnt allerede i Snorres kongesagaer som en farlig led. Alle håper at vi skal slippe flere ulykker der, men at det vil skje igjen før eller senere er det liten tvil om. Har man allerede glemt hurtigruteskipet ”Midnatsol”, som i desember 2003 bare var få meter fra å forlise utenfor Stad?

Senest i 2007 kom utredningen som konkluderte med at tunnelen burde bygges, og at det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt. I 2001 ble en nytte/kostanalyse utarbeidet av Asplan Viak, Bergen A/S for Kystverket. Asplan Viak konkluderte med at Stad skipstunnel måtte sees på som et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Hvem som senere har kommet frem til at det likevel ikke er lønnsomt, vites ikke, men det står ikke til troendes at Asplan Viak gjorde en dårlig jobb. Utspillet fra fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og fra Kystverket føyer seg rett og slett inn i den lange rekken av treneringsutspill.

Utredet i senk

Nå uttaler Berg-Hansen at prosjektet må vurderes grundig. Men det må da være grenser hvor lenge og grundig et prosjekt skal vurderes. Tunnel gjennom Stadlandet ble lansert allerede i 1874, og prosjektet er utredet hele 17 ganger de siste 20 årene.

Harald Hårfagre ble forsinket ett år med å samle Norge til ett rike på grunn av dårlig vær ved Stad i år 871. Jeg tipper han ville vært tilhenger av tunnel!

Fordelene ved tunnel har vært beskrevet i flere avisinnlegg. Åpenbare fordeler er mellom annet at hurtigbåtsamband kunne etableres hele strekningen Bergen-Ålesund, og generelt gitt en forutsigbar og sikker sjøverts transport på denne kyststrekningen.

Kyst-Norge nedprioritert

Det som opprører mest i denne forbindelse er politikernes prioritering. Arbeidet med å få realisert Stad skipstunnel har pågått i over 130 år uten å lykkes. At tunnelen ikke koster mer enn en brøkdel av overskridelsene ved Rikshospitalet, er det ingen som synes å vektlegge. Vi kan for godt mål legge til overskridelsene ved byggingen av ny hovedflyplass, Gardermobanen og Romerikstunnelen. Men disse prosjektene ligger omkring Oslo på Østlandet.

Kyst-Norge fatter rett og slett ikke motstanden fra regjeringshold mot bygging av tunnel. Har det gått prestisje i saken? For en investeringskostnad på 1,7 milliarder kan da ikke skremme en regjering som årlig øser ut 28 milliarder til mer eller mindre korrupte regimer rundt omkring i verden?

Jeg synes at vi ved neste Stortingsvalg må kunne avkreve samtlige partier et klart ja eller nei til bygging av Stad skipstunnel.

One Comment for “BRÅTT VÆROMSLAG VED STAD?”

  • Roger H says:

    Sett samtlige stortingspolitikere på ei Hurtigrute eller ei frakteskute som går i trafikk rundt Stad i storm så har pipen en annen lyd lenge før de ser roligere vær og sjø inn skorpesundet, vanylvsgapet eller Måløysundet.
    Det er kansje den eneste måten de kan forstå.


Leave a Comment

More from category

KLIMAAVTALEN 2015
KLIMAAVTALEN 2015

196 land har nå signert et dokument som innebærer kamp mot menneskeskapte gassutslipp til atmosfæren. Kampen er [Read More]

FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK
FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK

Generelt FMIN talte til et fullpakket OMS. Hun er meget dyktig, talefør og sjarmerende. Hvorvidt hun også er en [Read More]

THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)
THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)

Da min kone og jeg kom til Thailand i 1989, var biltrafikken i Bangkok utrolig plagsom. Det tok bokstavelig timer å [Read More]

BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET
BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET

Min kone og jeg bodde i Bangkok fra 1989 til 1999, og har besøkt Thailand minst to ganger i året siden den tid. [Read More]

TIL UNGDOMMEN  (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)
TIL UNGDOMMEN (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)

Begrepet bærekraftig utvikling («sustainable development») ble lansert i rapporten Vår felles framtid som ble lagt [Read More]

HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?
HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?

Fra bloggen til en av kommentar.no’s helter,Hege Storhaug, har vi tillatt oss å sakse dettte: Hvorfor forteller [Read More]

BLIR DET KRIG?
BLIR DET KRIG?

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

Insider

Archives