Et annerledes nettmagasin
Monday March 30th 2015

BRÅTT VÆROMSLAG VED STAD?

Kommandør Einar Ebbesen, Kystpartiet i Alstahaug

Kystverket har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjennomført en konseptutvalgutredning av Stad skipstunnel. Den skal nå gjennom en ekstern kvalitetssikring. Konklusjonen og anbefalingen i den 67 siders utredningen er at skipstunnel ikke bygges gjennom Stadlandet. Som vanlig blir det presisert at anbefalingen er gjort ut fra en helhetsvurdering – som om det skulle gjøre den mer troverdig!

Det er ganske utrolig at Kystverket, som skal ivareta kyst- og skipsfarten, kan gå ut med denne konklusjonen, og det bare tre år etter at samme etat konkluderte med det motsatte! Hva har endret seg så mye ved Stad på tre år? Topografien er den samme og været kan man som kjent ikke gjøre noe med. Dette utspillet kan, etter mitt syn, ikke være noe annet enn et bestillingsverk for fortsatt trenering av Stad skipstunnel!

 

Bare store teller

Kystdirektør Kirsti Slotsvik avviser naturligvis at utredningen er et bestillingsverk. Hun hevder at den siste analysen er gjort på et bedre grunnlag enn forrige rapport fra 2007. Ved hjelp av bølgedata og data fra skipsovervåkningssystemet AIS (Automatic Identification System), har hun nemlig funnet ut at enkelte båter har seilt rundt Stad også når det blåser storm! Hun nevner imidlertid ikke størrelsen på disse fartøyene. Den totale skipstrafikken forbi Stad hvert år teller tross alt 18 000 fartøyer, og mange små fartøyer, fiskebåter inkludert, har ikke AIS-systemet. Selv om systemet har forbedret overvåkingen av skipstrafikken, er jo været det samme – og ifølge en del eksperter vil vi få mer ”ekstremvær” i fremtiden. Kystdirektøren peker videre på at siste dødsulykke på ved Stad var i 1984, at det ikke har vært forlis i området siden 1994, og at sannsynligheten for ulykker i fremtiden er så lav at det ikke svarer seg med et tunnelprosjekt til 1,7 milliard kroner. Det sier hun til tross for at det hvert år blir registrert rundt 20 mer eller mindre alvorlige hendelser på sjøen ved Stad.

Kystdirektørens godværsvarsel

Det er ifølge kystdirektøren ikke tilstrekkelig dårlig vær på Stadhavet til at det er nødvendig med tunnel. Det er en ganske utrolig uttalelse fra den ansvarlige sjef for ivaretakelse av sikkerheten på kysten! Selv om hun av profesjon er landskapsarkitekt, bør hun da ha fått med seg at dette havstykket er ett av de farligste på norskekysten; nevnt allerede i Snorres kongesagaer som en farlig led. Alle håper at vi skal slippe flere ulykker der, men at det vil skje igjen før eller senere er det liten tvil om. Har man allerede glemt hurtigruteskipet ”Midnatsol”, som i desember 2003 bare var få meter fra å forlise utenfor Stad?

Senest i 2007 kom utredningen som konkluderte med at tunnelen burde bygges, og at det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt. I 2001 ble en nytte/kostanalyse utarbeidet av Asplan Viak, Bergen A/S for Kystverket. Asplan Viak konkluderte med at Stad skipstunnel måtte sees på som et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Hvem som senere har kommet frem til at det likevel ikke er lønnsomt, vites ikke, men det står ikke til troendes at Asplan Viak gjorde en dårlig jobb. Utspillet fra fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og fra Kystverket føyer seg rett og slett inn i den lange rekken av treneringsutspill.

Utredet i senk

Nå uttaler Berg-Hansen at prosjektet må vurderes grundig. Men det må da være grenser hvor lenge og grundig et prosjekt skal vurderes. Tunnel gjennom Stadlandet ble lansert allerede i 1874, og prosjektet er utredet hele 17 ganger de siste 20 årene.

Harald Hårfagre ble forsinket ett år med å samle Norge til ett rike på grunn av dårlig vær ved Stad i år 871. Jeg tipper han ville vært tilhenger av tunnel!

Fordelene ved tunnel har vært beskrevet i flere avisinnlegg. Åpenbare fordeler er mellom annet at hurtigbåtsamband kunne etableres hele strekningen Bergen-Ålesund, og generelt gitt en forutsigbar og sikker sjøverts transport på denne kyststrekningen.

Kyst-Norge nedprioritert

Det som opprører mest i denne forbindelse er politikernes prioritering. Arbeidet med å få realisert Stad skipstunnel har pågått i over 130 år uten å lykkes. At tunnelen ikke koster mer enn en brøkdel av overskridelsene ved Rikshospitalet, er det ingen som synes å vektlegge. Vi kan for godt mål legge til overskridelsene ved byggingen av ny hovedflyplass, Gardermobanen og Romerikstunnelen. Men disse prosjektene ligger omkring Oslo på Østlandet.

Kyst-Norge fatter rett og slett ikke motstanden fra regjeringshold mot bygging av tunnel. Har det gått prestisje i saken? For en investeringskostnad på 1,7 milliarder kan da ikke skremme en regjering som årlig øser ut 28 milliarder til mer eller mindre korrupte regimer rundt omkring i verden?

Jeg synes at vi ved neste Stortingsvalg må kunne avkreve samtlige partier et klart ja eller nei til bygging av Stad skipstunnel.

One comment on “BRÅTT VÆROMSLAG VED STAD?

  1. Sett samtlige stortingspolitikere på ei Hurtigrute eller ei frakteskute som går i trafikk rundt Stad i storm så har pipen en annen lyd lenge før de ser roligere vær og sjø inn skorpesundet, vanylvsgapet eller Måløysundet.
    Det er kansje den eneste måten de kan forstå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

880,076 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More from category

DET BLIR KRIG – SOM VIL INVOLVERE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN
DET BLIR KRIG – SOM VIL INVOLVERE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

AVISDØDEN – en kjetters personlige betraktninger
AVISDØDEN – en kjetters personlige betraktninger

Opplagstallene for norske dagsaviser fortsetter å falle. I fjor gikk det samlede løssalget tilbake 11 prosent, mens [Read More]

The most anti-Semitic country in the West
The most anti-Semitic country in the West

The President of Israel, Mr. Shimon Peres’ critical comments on the current Norwegian government’s [Read More]

POLITIKK OG FILOSOFI
POLITIKK OG FILOSOFI

Politisk tekning er for tiden statisk, rituell og lite spennende. Tempoet i det samfunnet som politikerne skal tjene er [Read More]

AFTENPOSTEN VIL VOKSE?
AFTENPOSTEN VIL VOKSE?

Aftenposten tilpasser nyhetene til den venstrevridde ideologi som preger de fleste norske massemedier. Målgruppen er [Read More]

APEKODEN
APEKODEN

I flere år var ledende AP-folk på jakt etter FrP-koden. De fant ingen. Etter at Jonas Gahr Støre (bildet) gravde seg [Read More]

SMYGANDE ISLAMISME
SMYGANDE ISLAMISME

Noko viktig er i ferd med å skje. Problem som er knytte til islamisering i Europa har vore feia under teppet både av [Read More]

Insider

Archives