Et annerledes nettmagasin
Friday June 22nd 2018

MANDAG MORRA BLUES

Man våkner uthvilt og klar til å ta fatt på en ny uke. Under morgenkaffen åpnes avisene og vips, så får man kaffen i halsen. Morgenstunden i dag ble ødelagt av Dan (Bernt Daniel) Odfjell, Liv Signe Navarsete, Svein Kristensen, Grete Faremo/Harald Sunde og Knut Almquist.

En offiser eller annen betrodd embetsmann som i dølgsmål går i fremmed makts tjeneste er spion. Arne Treholt gjorde det. Han gikk i hemmelig tjeneste hos to fremmede makter. En fremstående offiser i KGB ble hans føringsoffiser. Arne Treholt var spion, ble fakket og fikk sin dom. Alt annet, hva gjelder Arne Treholt, er svada. Dersom den tvil som er sådd vedrørende politiets arbeid med saken skulle ha rot i virkelighetens verden, hvilket jeg holder for meget tvilsomt, så forandrer ikke dette det faktum at Arne Treholt var spion. Nå har vi hørt og sett Treholt-vennene i aksjon helt siden dommen falt. Et evig mas! Og i den senere tid har Harald Stanghelle og Lasse Qvigstad kranglet i Aftenposten om oppnevnelsen av vitnene i Treholt-saken. En helt unødvendig krangel som nå heldigvis har stilnet. Man får håpe at fornuften råder, og at Gjenopptagelseskommisjonen blankt avviser saken. Midt oppe i all støyen har Arne Treholt fått en ny venn. Vennen er ingen ringere enn skipsreder Dan Odfjell (hans siste innlegg finnes i Aftenposten for 7. februar). Skipsrederen er denne gangen på ville veier!

 Liv Signe Navarsete ble ikke straffet for at de to statlige selskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft, som opererer i rødgrønne kommuner, ga SP (den svakeste partner i regjeringen) valgkampstøtte for å bidra til rødgrønn valgseier. SP benyttet en falsk faktura for å skjule kjeltringstrekene. Det er skremmende at Liv Signe Navarsete ikke begriper alvoret og at hun bagatelliserer saken (Dagens Næringsliv – leder – 7. februar). La oss håpe velgerne viser henne og SP den kalde skulder de fortjener.

Svensker er ikke fremmedkulturelle. De er en del av oss. Daglig kan vi glede oss over svensker som får det norske samfunn til å gå rundt på en bedre måte enn vi klarer selv. Og så klarer jaggu skattedirektør Svein Kristensen å gi sitt bidrag til å avsløre uønskede innvandrere som oppholder seg ulovlig i Norge gjennom å gjøre livet surt for svenske pendlere som jobber her. Heldigvis mobiliserer nå både nordmenn og svensker mot de idiotiske reglene fra Skattedirektoratet, som i denne saken frontes av en i denne forbindelse uforstandig underdirektør Harald Hammer i direktoratets rettsavdeling (Aftenposten – forside og Økonomi side 2 og 3).

 Forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjefen, general Harald Sunde er et tospann som gjør sitt ytterste for å gjøre seg upopulære. Vi minner om at Grete Faremos forgjenger, den nå så populære helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, iverksatte et renkespill (golf-saken) for å fjerne høyere marineoffiserer som ikke var enige med henne. Da marineoffiserene gikk ut av sirkuset med flagget til topps, snerpet hun munnen og nektet å be offiserene og deres familier om unnskyldning. Det gjør hun fremdeles. Og det gjør også Grete Faremo. En skam! HV016-saken er til i dag den siste saken vi har gremmet oss over. Men i dag, den 7. februar, kan Dagsavisen fortelle at 1.300 offiserer nå skal degraderes for at Forsvaret skal kunne spare 110 millioner kroner. Hvor skal dette ende?

 Direktør Knut Almquist i NHO Reiseliv foreslår en ekstraskatt på bruk av fellesgoder som skiløyper, tur – og sykkelstier, skilt og turistkart. Et dumt forslag! Dersom ikke kommunene ønsker å bevilge penger til disse fellesgodene, må velgerne tvinge dem til å gjøre det (Finansavisen – leder – 7. februar).  

 Jeg regner med at jeg ikke var den eneste som fikk morgenkaffen i halsen i dag.

STEINAR R. PAULSEN

Previous Topic:
Next Topic:

One Comment for “MANDAG MORRA BLUES”


Leave a Comment

More from category

SLEKTSFORSKNING I SURROGATIALDEREN
SLEKTSFORSKNING I SURROGATIALDEREN

Dataalderen har gjort slektsforskning til en populær folkehobby. TV-programmet “Hvem tror du at du er?” har [Read More]

ØNSKER IKKE KRITIKK
ØNSKER IKKE KRITIKK

– Vi ønsker ikke partipolitisk krangel, sier Trond Henry Blattmann til NRK.no på spørsmål om hvilke [Read More]

VÅRE FOLKEVALTE REPRESENTERER STORT SETT SEG SELV
VÅRE FOLKEVALTE REPRESENTERER STORT SETT SEG SELV

Norsk innvandringspolitikk har ikke noe med den 22. juli 2011 å gjøre, selv om førstnevnte nok har hatt en viss [Read More]

SPENNENDE TIDER
SPENNENDE TIDER

 I den nasjonale tåkeheimen 22/7 brakte oss inn i, makter vi nesten ikke å glede oss over at SV holder seg nær [Read More]

BLIR VÅR NYE POLITIDIREKTØR EN GOD MOR?
BLIR VÅR NYE POLITIDIREKTØR EN GOD MOR?

Min forbauselse over et manglende samfunnsengasjement blant folk jeg kjenner som lese- og skrivekyndige, også blant [Read More]

ORGASME HVERT 5. SEKUND?
ORGASME HVERT 5. SEKUND?

Bare finalene gjenstår i årets Wimbledon-turnering i tennis. Det er langt over vår fatteevne at noen i det hele tatt [Read More]

KAN FILOSOFENE HJELPE POLITIKERNE?
KAN FILOSOFENE HJELPE POLITIKERNE?

Politisk tekning er for tiden statisk, rituell og lite spennende.  Folket har mistet troen på politikere og har [Read More]

Insider

Archives