Et annerledes nettmagasin
Sunday March 29th 2015

SMYGANDE ISLAMISME

Noko viktig er i ferd med å skje. Problem som er knytte til islamisering i Europa har vore feia under teppet både av dei styrande elitane i medlemslanda og ikkje minst i sjølve EU-apparatet. Dei kritiske som har opna munnen vert straks skulda for islamofobi, framandfrykt, osv.

Særleg stille har det vore i Tyskland, der folk sidan 1945 ikkje har våga å seia eit negativt ord om andre folkeslag og religionar.

No har det snudd. På mindre enn eit halvt år har emnet muslimsk innvandring gått frå å vera tabu til å bli eit eksplosivt diskusjonstema øvst på dagsordenen.

To bøker har hatt utløysande verknad.

Den framståande domaren Kirsten Heisig skreiv Das Ende der Gedult (Slutten på tolmodet), og vart funnen hengt i skogen i juni, like før boka kom ut. Heisig var kjent for fri tale og kraftig kritikk av styresmaktene sitt manglande innsyn i dei verkelege tilstandane i landet. Det gjeld den brutale ungdomsvalden, med seksualforskrudde ransgjengar, der mest samtlege kjem frå muslimske land. Når lovlydige skattebetalarar, både heimetyskarar og ærleg arbeidande innvandrarar, protesterer mot utviklinga, blir dei med ein gong truga og skulda som rasistar.

Den andre boka er skriven av sentralbanksjefen Thilo Sarazzin, Deutschland schafft sich ab (Tyskland avskaffar seg sjølv). Denne islamkritiske boka frå ein sosialdemokrat er ein bestseljar i millionopplag. Han hevdar at ingen annan folkegruppe står for så mange brotsverk og så sterk tapping av velferdsstaten som muslimane, om enn med individuelle skilnader.

Den mislykka integrasjonspolitikken er såleis blitt eit brennheitt tema. Familieministeren i Berlin, Kristina Schröder, fortalde nyleg i TV om tyske born og ungdomar som vert angripne og trakasserte fordi dei er tyskarar. Nokre dagar etter slo sjølvaste forbundskanslaren Angela Merkel fast at integrasjon av innvandrarar frå avvikande kulturar – til dømes tyrkiske og arabiske – er vanskeleg og at det multikulturelle eksperimentet er daudt. Det fleirkulturelle samfunnet er ein fiasko.

Korleis debatten no tek vegen, kan ein berre ane.

I vårt granneland Sverige har den idylliserte ”politiske korrektheita” stått like sterkt som i Tyskland. Medan Danmark har vist vilje til å ta fram dansk kultur og halde ei fast line mot islamisme og kravmentalitet, har Sverige i mange år levd på illusjonar i innvandrings- og integrasjonspolitikken. Verdien av eigen kulturarv blir relativisert eller fornekta. Einvegstoleransen er påfallande. 

 Truleg vil debatten ta seg opp også der, etter at ein sjølvmordsbombar slo til i Stockholm midt i juletrafikken. Det var òg ein vekkjar at landet hyser folk som vil drepa redaktørar og medarbeidarar i Jyllands-Posten, avisa som har har forsvart prinsippet om ytringsfridom klarare enn nokon annan storavis i Norden.

Ei ny sterk bok av dosent Alf Ronnby vil òg få verknad på det gryande svenske ordskiftet. Tittelen er Smygande islamism. Med dette uttrykket meiner han ein islamisme som tek sikte på ”de små stegens förändringar, som muslimer genomför och den anpassning av det svenska samhället till den nye situationen, som vi andra vidtar för att tillmötesgå krav ocg tryck från islamister.”

Det er snart ein million muslimar i Skandinavia, og Sverige har halvdelen av dei. I Europa er det no 25-30 millionar, Ronnby reknar med 100 millionar innan 2050.

Ei slik mengd av muslimar kjem til å påverke liv og levemåte dramatisk for folk flest. Islam er ein kombinert religion og politisk ideologi som omfattar alt i menneskelivet. Sett frå vår kant er det ein reaksjonær og alderdomeleg religion. Etter kvart som demokratisk innstilte menneske set seg betre inn i islam, historikk og særkjenne ved ideologien, går det opp for stadig fleire kva for konsekvensar som ventar våre frie samfunn.

Det blir for overflatisk å seia: ”Ja, kristendom, islam, eller buddhisme eller animisme er hipp som happ, folk må få dyrke sin religion som dei vil…”

Djupare går ikkje analysen hjå svenskar og nordmenn som helst vil på ferie til Syden, og ikkje drøfte politikk og brysam ideologi.

Til dette seier forfattaren: ”I religionsfrihetens ock multikulturalismens namn anpassar vi oss och det svenska samhället successivt allt mer till muslimska särinteressen. Det får konsekvenser för samhället och vår kultur, särskilt eftersom islams krav inte passar i ett modernt, sekulariserat samhälle.”

Mykje ville vera vunne dersom styresmaktene i fleire europeiske land tok til å skjøne fylgjande: Kristendom og islam er ikkje berre to ulike variantar av religion, men to kulturar som står på kvar si side av Opplysningstida. Strev for islamisme og strev for demokrati kan difor ikkje sameinast.

Sekulære muslimar er ikkje det same som aktive islamistar. Det er relativt få ekstremistar og terroristar, men mange islamistar. Skal demokratiet klare å stå mot og bekjempe islamismen, krevst det politisk leiarskap som maktar å sjå dei kreftene som har slege rot i Europa, som vedgår dette, og som deretter handlar i samsvar med realitetane.

 HALLGRIM BERG

Skribenten er bl.a. tidligere stortingsrepresentant. I en årrekker var han kultur- og mediepolitisk talsmann for Høyre . I flere år var han også medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling i Strasbourg, der han de siste fem årene var leder for The European Democratic Group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

879,532 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More from category

DET BLIR KRIG – SOM VIL INVOLVERE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN
DET BLIR KRIG – SOM VIL INVOLVERE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

AVISDØDEN – en kjetters personlige betraktninger
AVISDØDEN – en kjetters personlige betraktninger

Opplagstallene for norske dagsaviser fortsetter å falle. I fjor gikk det samlede løssalget tilbake 11 prosent, mens [Read More]

The most anti-Semitic country in the West
The most anti-Semitic country in the West

The President of Israel, Mr. Shimon Peres’ critical comments on the current Norwegian government’s [Read More]

POLITIKK OG FILOSOFI
POLITIKK OG FILOSOFI

Politisk tekning er for tiden statisk, rituell og lite spennende. Tempoet i det samfunnet som politikerne skal tjene er [Read More]

AFTENPOSTEN VIL VOKSE?
AFTENPOSTEN VIL VOKSE?

Aftenposten tilpasser nyhetene til den venstrevridde ideologi som preger de fleste norske massemedier. Målgruppen er [Read More]

APEKODEN
APEKODEN

I flere år var ledende AP-folk på jakt etter FrP-koden. De fant ingen. Etter at Jonas Gahr Støre (bildet) gravde seg [Read More]

Insider

Archives