Et annerledes nettmagasin
Monday May 21st 2018

POLITIKK OG FILOSOFI

Politisk tekning er for tiden statisk, rituell og lite spennende. Tempoet i det samfunnet som politikerne skal tjene er høyere. Politikken er i utakt med utviklingen. Den er kommet på etterskudd.

 Folket har mistet troen på politikere og har begynt å forskrive hjelp. Hva med filosofene, kan ikke de sprite opp et dødt politisk miljø? Hvor er kreativiteten? Hvor tenkes de nye tankene, de som ligger i forkant, de som bryter med det gamle og staker ut en ny kurs for vårt samfunn.

Forholdet mellom filosofi og politikk har aldri vært særlig nært. Spesielt har det vært lite fruktbart mellom frittstående filosofer og sosialdemokrater. Arbeiderpartiets har slitt med en tradisjonell antiintellektuell holdning som vi kan spore helt fram til i dag. Vi husker alle Håkon Lie som måtte “holde seg for nesa” ved Stortingsvalg, angivelig for at det luktet for mye Blindernskole av de som toppet partiets lister!

Hvorfor øker vold og annen kriminalitet i et samfunn hvor folk stadig får det bedre? Hvorfor opplever vi krig og bestialitet i gamle demokratier, oppløsningstendenser i vårt og andre moderne samfunn? Er årsaken det moderne menneskets griskhet og mangel på solidaritet?

Kravene om effektivitet, produktivitet og profitt bejubles. Dansen rundt gullkalven har gjort oss fremmede overfor hverandre og gitt oss et kaldere samfunn. 

Framtida avhenger av den holdning befolkningen inntar. Flertallets sneversynthet, likegladhet og egoisme kan føre galt avsted. Men mange mener i dag at de ikke-økonomiske mål må gis forrang i tida framover, og at ansvar og fellesskap mellom mennesker må styrkes. Bør vi lytte? De fundamentale verdivalg står mellom en superteknologi for mer effektiv vekst, og en bevisst reduksjon av den totale ressursbruk i verden, en ny økonomisk verdensorden, hevder ledende “nyøkonomer”. Dette innebærer en jevnere fordeling av rikdommene i verden og en mindre forbrukerorientert livsstil. En overgang fra en ” ha-kultur” til en ” være-kultur”.

Hvordan kan konkurransen og markedsmekanismene brukes til å stimulere et lavere forbruk og en mindre materialistisk livsstil. Hvordan vil det være mulig å motivere folk til fortsatt innsats uten å lokke med stadig flere fordeler? Påstandene om at vi trenger mer vekst for å få overskudd til å løse våre mange samfunnsproblemer har ikke blitt mer troverdig i de siste årene. Kan politikerne få “den brysomme befolkningen” med på en alternativ framtid?

Heller ikke avisene er særlig flinke til å benytte seg av filosofene. Samtidig skriver de samme avisene at det norske folk er opptatt av filosofiske problemstillinger. Da burde filosofiske spørsmål være godt stoff også i dagsavisene.  Videre må dette også være en oppfordring til filosofene generelt. Forlat glasstårnene og den meritterende forskning og skriving, og ta en tørn blant vanlige folk og hobbyfilosofer. 

ERLING LYNGEN

Leave a Comment

More from category

KLIMAAVTALEN 2015
KLIMAAVTALEN 2015

196 land har nå signert et dokument som innebærer kamp mot menneskeskapte gassutslipp til atmosfæren. Kampen er [Read More]

FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK
FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK

Generelt FMIN talte til et fullpakket OMS. Hun er meget dyktig, talefør og sjarmerende. Hvorvidt hun også er en [Read More]

THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)
THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)

Da min kone og jeg kom til Thailand i 1989, var biltrafikken i Bangkok utrolig plagsom. Det tok bokstavelig timer å [Read More]

BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET
BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET

Min kone og jeg bodde i Bangkok fra 1989 til 1999, og har besøkt Thailand minst to ganger i året siden den tid. [Read More]

TIL UNGDOMMEN  (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)
TIL UNGDOMMEN (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)

Begrepet bærekraftig utvikling («sustainable development») ble lansert i rapporten Vår felles framtid som ble lagt [Read More]

HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?
HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?

Fra bloggen til en av kommentar.no’s helter,Hege Storhaug, har vi tillatt oss å sakse dettte: Hvorfor forteller [Read More]

BLIR DET KRIG?
BLIR DET KRIG?

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

Insider

Archives